Dovanų kortelės pirkimo internetu taisyklės

 1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja dovanų kortelę www.mijalba.lt internetinėje svetainėje ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų kortele arba perleisti ją trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų kortelė suteikia pirkėjui teisę pirkti knygas Leidyklos MIJALBA interneto svetainėje už sumą, nurodytą dovanų kortelėje, per vieną arba ar kelis kartus.
 3. Dovanų kortelės gali būti:
  1. Dovanų kortelė BRONZA, nominalas – 5 €
  2. Dovanų kortelė SIDABRAS, nominalas – 8 €
  3. Dovanų kortelė AUKSAS, nominalas – 10 €
  4. Dovanų kortelė DEIMANTAS, nominalas – 15 €
  5. Dovanų kortelė RAUDONA ROŽĖ, nominalas – 20 €
 4. Viena dovanų kortele galima mokėti vieną arba daugiau kartų: jeigu atsiskaitant dovanų kortele vienu pirkimu paslaugų yra įsigyjama ne už visą sumą, likusį skirtumą tarp dovanų kortelės nominalo ir įsigytų prekių galima naudot kitą kartą.
 5. Dovanų kortelės galiojimo laikas yra 6 mėnesiai nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kortelėje nurodyta kitaip.
 6. Dovanų kortelė nėra priimama atgal ir negali būti keičiama į piniginę sumą.
 7. UAB „MIJALBA“ nekompensuoja ir nekeičia pamestų ar kitaip prarastų dovanų kortelių į naujas.
 8. Už nepanaudotas dovanų korteles sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 9. Perkant dovanų kortele, UAB „MIJALBA“ prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą.
 10. Pirkėjui nesutikus, kad UAB „MIJALBA“ gali naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, informacija apie pirkėją bus panaudota išimtinai tik teisingam pirkėjo identifikavimui, dovanų kortelės tikrumo patikrinimui ir paslaugos suteikimo ar prekių įsigijimo fakto patvirtinimui.
 11. Visa informacija apie pirkėją yra konfidenciali.
 12. UAB „MIJALBA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdama į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje mijalba.com.
 13. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo ir dovanų kortelės gavėjo (jei asmenys skiriasi) pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, UAB „MIJALBA“ neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 14. Dovanų kortelė gali būti pratęsiama toliau numatyta tvarka:
  1. Dovanų kortelės pratęsimo paslaugai taikomas 4 € mokestis.
  2. Dovanų kortelės turėtojas gali pratęsti Dovanų kortelės galiojimą aukščiau nurodytomis sąlygomis pateikdamas prašymą el. paštu info@mijalba.com ir nurodydamas Dovanų kortelės, kurią prašo pratęsti, nuolaidų kodą bei Dovanų kortelės kopiją.
  3. Patvirtinimas apie Dovanų kortelės galiojimo pratesimą siunčiamas prašymą pateikusiam asmeniui tuo el. paštu, kuriuo buvo atsiųstas prašymas.
  4. Dovanų kortelės galiojimas pratęsiamas per 3 darbo dienas nuo mokėjimo už pratęsimą įskaitymo į UAB „MIJALBA“ banko sąskaitą dienos“.

 

Comments are closed.