RUOŠIAMA SPAUDAI

Romualdas Šemeta. SĄMONINGA TĖVYSTĖ

(Nuo pasirengimo pastoti iki psichologinio pasirengimo gimdyti)

Kūdikio gimimas – tai biologinės prigimties realizavimas. Tai nepakartojamas įvykis abiejų tėvų gyvenime. Iš tikrųjų niekas negali įsivaizduoti, ką kiekvienam asmeniškai reiškia naujos gyvybės atėjimas. Nuo pat žmonijos atsiradimo pradžios žmonės bando suprasti, kokiu būdu atsiranda gyvybė. Ir, nepaisant didelių mokslo pasiekimų, gyvybė iki šiol, kaip ir senais laikais, mums lieka paslaptimi. Ar mes žvelgiame į Visatą dvasiniu, ar moksliniu požiūriu, mes negalime nesistebėti ta įkvepiančia gyvybine jėga, kuri valdo gyvybės Žemėje sukūrimo procesą.

Tėvystė ir motinystė pirmiausia yra suvokimas, savęs pripažinimas, kad esi tėvas ir motina. Tik tada paaiškėja, jog tai yra ir pareiga, ir didžiulė atsakomybė. Motina ir tėvas nevienodai supranta tėvystę ir motinystę. Motina tai pradeda suvokti jau nuo pirmųjų vaisiaus įsčiose judesių. Tėvas tėvystę dažnai suvokia tik kūdikiui gimus arba netgi dar vėliau. Viena šio reiškinio priežasčių yra ta, kad mes kol kas dar nuo pat pradžių aktyviai neįtraukiame vyro į vaiko laukimą, jaunimas nesupažindinamas ir neruošiamas tėvystės pareigoms. Didelės reikšmės turi motyvacija ir elgesys bei asmenybės moralinio išsivystymo lygis.

Vaikai turi būti sąmoningai planuojami, kad šeima galėtų tinkamai pamaitinti, aprengti, išauklėti ir išmokyti savo palikuonis. Galima paminėti keletą asmeninių motyvų turėti vaikų. Tai – asmenybės išbaigtumas. Moterys nori patvirtinti savo, kaip tikros moters motinos įvaizdį, kurį joms suformavo šeima. Dažnai tik pagimdžiusi moteris suvokia, kas ji yra. Motyvas „aš esu mama, aš reikalinga savo vaikui“ be galo reikšmingas kiekvienai moteriai. Vyrai savo asmenybės išbaigtumą įžvelgia poreikyje turėti palikuonių, kuriems galėtų būti pavyzdžiu. Tai taip pat vyriškumo ir tėvystės įrodymas.
Kūdikio gimimas yra vienas iš svarbių svertų santuokai sutvirtinti, nes abu sutuoktinius sieja daug bendrų reikalų, susijusių su vaikais. Būti tėvu ir motina yra ne tik teisė, bet ir labai atsakinga pareiga. Negalima patvirtinti, jog visi tėvai tinkamai pasirengę auklėti savo vaikus. Stebimas teisių ir pareigų nepaisymas, pagarbos ir artimo meilės vieni kitiems stoka, ydingas gyvenimo būdas.
Vaiko pradėjimas ir gimimas – tai naujo gyvenimo romano pirmi puslapiai, pirmi žmogaus žingsniai nesuskaičiuojamų galimybių pasaulyje.

Kūrybos paslaptis leidžia kiekvienam žmogui ir kiekvienai naujai kartai pakartoti visą gyvybės istoriją, amžinai ieškant vis naujų jos raiškos formų. Žmogiškoji intuicija ir mokslinių tyrimų rezultatai rodo, kad žmogus pradeda suvokti savo individualumą dar toli iki savo pasirodymo pasaulyje. Kurdami vaiką, mes iš esmės kuriame dar vieną save. Meilė ir rūpestis, kuriuos dovanojame savo vaikams, – tai tęsinys to rūpesčio, kurį išreiškiame sau. Jeigu norime sukurti pasaulį be prievartos, mums reikia pradėti nuo meilės ir rūpesčio dar iki gimimo.

Laikotarpis iki pastojimo yra unikali galimybė užsiimti pirmine psichologinių, emocinių ir somatinių sutrikimų profilaktika tolimesniame gyvenime. Šioje gyvenimo stadijoje mes taip pat galime pasirūpinti profilaktikos priemonėmis, kurios sumažintų priešlaikinių gimdymų dažnumą, perinatalinio sergamumo ir mirtingumo tikimybę. Yra daug dalykų, kuriuos jūs galite atlikti, siekdami pagerinti savo fizinę sveikatą ir psichologinį pasirengimą kritinio 90 dienų periodo prieš pastojimą metu. Reikėtų rūpestingai įvertinti jūsų emocinę, kūno sveikatos, taip pat ginekologinę, genetinę, fizinę būklę, finansinį pasiruošimą, supančią aplinką bei mitybą. Jeigu paisysite šių rekomendacijų iki kūdikio pradėjimo, jūs:
daug lengviau pastosite;
pradėsite sveikesnį kūdikį;
bus sveikesnė nėštumo eiga;
lengviau atgausite jėgas po gimdymo;
sumažinsite ligų riziką įvairiame amžiuje.
Jūs galite nustebti, kodėl naudingus būsimam vaikui veiksmus privalu vykdyti tris mėnesius iki pastojimo. Juk dar nepastojama, net nėra vaiko vaizdinio.  Būtina pabrėžti, kad abiejų tėvų, o ne tik vienos moters veiksmai iki pastojimo gali turėti poveikį jų būsimam vaikui. Maksimali sėkmė ateina, kada jūs abu, būsimieji mama ir tėtis,  tai suprantate ir kartu ruošiatės. Taigi planuoti nėštumą būtina. Beje, tokius planus įgyvendinti visiškai įmanoma, nes šeimos planavimo technika ganėtinai patikima. Šios žinios kauptos jau kelis dešimtmečius bendraujant tiek su besilaukiančiomis jaunomis šeimomis, tiek ir po gimdymo. Tai leido pastebėti, kad biologiniai organizmo procesai atspindi žmogaus patirtį, jo supratimą apie naujos gyvybės pradėjimo svarbą. Sąmoningai plėsdami vaiko žinias apie gyvenimą mūsų pasaulyje ir įgyvendindami nuostatas, kurių tėvai laikosi dar gerokai iki kūdikio gimimo, mes gauname ilgalaikį teigiamą efektą. Todėl ši informacija skirta visoms šeimoms, dar planuojančioms turėti mažylį, visiems, kas dalyvauja nuostabiame naujos gyvybės užgimimo procese. Ji parodys, kaip užtikrinti jūsų mažylio sveikatą.

Atsižvelgdami į tai, ką sužinosite iš šių rekomendacijų, jūs galėsite nuspręsti, ar nevertėtų kuriam laikui atidėti planų pastoti. Jūs suprasite, ar esate pasiruošę dvasiškai ir materialiai priimti mažylį į savo gyvenimą. Tuo pat metu galėsite apmąstyti ir įvertinti savo įpročius (pavyzdžiui, rūkymą, alkoholio vartojimą), jūsų namų ir supančios aplinkos saugumą. Tai būtų labai menka kaina už tikimybę pagimdyti sveiką mažylį. Atminkite, kad sveikatos rūpesčio praktika iki pastojimo kur kas naujesnė negu nusistovėjusi prenatalinė (nėštumo metu) priežiūra. Todėl jūs galite susidurti su aplinkinių žmonių, savo draugų ir dargi medikų skepticizmu. Jūsų sutuoktinis taip pat gali dėl to abejoti, kadangi ir jis turės keisti kai kuriuos įpročius. Neabejokite ir nepraraskite pasitikėjimo, jeigu aplinkiniai jums sakys, kad sveikus vaikus pagimdo ir nepasiruošusios šeimos. Nėštumo planavimas padidina tikimybę suteikti mažyliui „tinkamą startą“ nuo pat pastojimo momento. O tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus. Tikras pasirengimas pastoti – sveiko gyvenimo būdo įgyvendinimas praktiškai.

Šioje knygoje pateikta programa paremta tyrimų rezultatais, joje sudėta Rytų ir Vakarų išmintis. Ji susieja efektyviausias Vakarų pasaulio saviugdos idėjas su mažai žinomomis dvasios ir kūno ugdymo praktikomis, kurias Rytų išminčiai vykdo jau daugiau kaip 5 tūkstančius metų. Šie metodai iš pradžių gali pasirodyti neįprasti, bet juos išmėginusios, pačios pajusite neabejotiną naudą. Programa apjungia naujausius kūno ugdymo būdus su seniausiomis proto ir charakterio lavinimo praktikomis. Tai subalansuoti holistinio, proto, kūno ir dvasios  tobulinimo patarimai. Tūkstančiai žmonių jau pasinaudojo šia programa ir iš esmės pagerino savo gyvenimo kokybę. Niekas netrukdo tai padaryti ir jums. Įžiebkite savo aistrą ir pakurstykite vidinę ugnelę, nes greitai pradėsite visiškai naują gyvenimą.

***

KAS AŠ ESU: POKALBIAI SU RAMANA MAHARŠIU

Keli vyrai šnekėjosi su Maharšiu ir galiausiai pareiškė nesugebą apčiuopti „aš“, kad ir kaip stengtųsi.
Mokytojas jiems į tai atsakė įprastai: Kas toks teigia, kad „aš“ jam yra neapčiuopiamas? Ar yra vienas „aš“, kuris to padaryti nesugeba, ir kitas „aš“, kuris vis išsisuka nuo pirmojo? Ar viename asmenyje glūdi du „aš“?
***
Atmanas visada yra toks pat, jis visada čia ir dabar. Taigi nėra nieko, ką reikėtų naujai įgyti. Tačiau dabar žmogus yra klaidingai susitapatinęs su ribotais asmenybės dariniais ir mano, kad jam kažko trūksta. Tai primena istoriją, kai dešimties kvailių būrys brido per sraunią upę. Pasiekę kitą krantą, draugai susiskaičiavo ir aptiko, kad jų tik devyni. Visi labai susisielojo dėl srovės nunešto dešimtojo. Sužinojęs jų širdgėlos priežastį, praeivis suskaičiavo kvailius ir pamatė, jog jų yra visa dešimtis. Pasirodo, kiekvienas iš kvailių skaičiavo tik kitus, pamiršdamas save. Tada praeivis stipriai sudavė paeiliui kiekvienam kvailiui ir paliepė jiems skaičiuoti riktelėjimus. Jie suskaičiavo dešimt ir nurimo.
Dešimtas žmogus neatsirado naujai. Jis visąlaik buvo šalia, o sielvartavo kvailiai tik dėl neišmanymo.
***
Besapnio miego metu nėra nei laiko, nei erdvės. Ir pirmas, ir antra tėra sąvokos, atsirandančios užgimus minčiai „aš“. Prieš iškylant minčiai „aš“, jokios sąvokos neegzistuoja. Bet tu Pats tuo metu esi, taigi tu – anapus laiko ir erdvės. Tau vos pabudus iš miego, bet dar neišvydus objektyvaus.

***

Dan Brule „Just breath“