RUOŠIAMA SPAUDAI

Barbara Ann Brennan

GYDYMAS ŠVIESA.Mano asmeninė kelionė ir pažangaus gydymo koncepcijos, kad žmonės susikurtų trokštamą gyvenimą

Manau, Barbara Brennan dabar yra žinomiausia iš XXI amžiaus ekstrasensų ir gydūnų, kurie gydo rankomis. Jos pasiekimai tiriant energinį žmogaus lauką (EŽL) iš tiesų labai dideli ir ji plačiai cituojama. Barbaros teorijos puikiai dera su visa energinio gydymo koncepcija ir pagrindžia daugelį dabar taikomų energinio gydymo metodų. Barbara Brennan išsiskiria iš kitų gydūnų. Ji stengiasi suderinti dvi pozicijas. Pirma, Barbara yra mokslininkė. Antra, ji gydo žmonės energiškai. Ir visa tai puikiai atspindėta šios knygos puslapiuose. 

„Gydymas šviesa“ kalba apie kūrybinį procesą, kurio tikslas yra padėti žmonėms įgyvendinti savo svajones.

Pirmojoje knygos dalyje autorė aprašo energinės žmogaus sąmonės struktūros (EŽSS) konfigūraciją ir jos sąsajas su mūsų kūrybinėmis galimybėmis. Šios galimybės atsiskleidžia, kai pašaliname kliuvinius, blokuojančius energijos tėkmę. Deja, tokių kliuvinių turime visi ir dauguma jų yra atsiradę dėl vaikystėje patirtų dvasinių ir emocinių traumų. Šie kliuviniai trukdo mums realizuoti kūrybines galimybes ir verčia mus kartoti vis tas pačias klaidas. Esame įstrigę ydingame rate ir Barba Brennan padės mums iš jo ištrūkti. Kai tai pagaliau įvyks ir kai energijos srauto kelyje kliuvinių neliks, mūsų gyvenimas taps kitoks, jame atsiras daugiau šviesos, mes galėsime įgyvendinti ilgai puoselėtus širdies troškimus.

„Gydymas šviesa“ – nepaprastai novatoriška knyga. Ji atskleidžia, kaip energinės žmogaus sąmonės struktūra (EŽSS) padeda patirti šią fizinę tikrovę.

Antrojoje knygos dalyje autorė kviečia mus pakilti į ketvirtą, astralinį EŽSS lygmenį. Tai – nepaprasta kelionė į paslaptingą ir nepažintą erdvę. Ją atlikę, mes pradedame suprasti, kokią įtaką astralinė sfera daro pasauliui, kaip ji veikia mūsų tarpusavio santykius ir kitas gyvenimo sritis. Ketvirtas lygmuo yra tiltas tarp materialios sferoje ir aukštesniųjų dvasinių pasaulių. Ketvirtasis lygmuo aprėpia viską nuo daiktų ir gyvų būtybių iki nematerialių minčių formų. Šiame lygmenyje mes sąveikaujame tarpusavyje kaip bendrakūrėjai ir būtent čia veikia traukos dėsnis („panašus traukia panašų“). Kadangi astraliniame lygmenyje materiali tikrovė baigiasi, šis lygmuo plika akimi nėra matomas. Tačiau nuo neatmenamų laikų įvairios pasaulio kultūros turi savų metodų, kaip pasiekti astralinį lygmenį. Esama netgi aprašymų, kaip šis lygmuo atrodo. Vadinasi, mūsų pojūčiai galį jį užfiksuoti. Apie tai kalbama antrosios šios knygos dalies pradžioje. Barbara Brennan detaliai ištyrinėjo astralinę sferą ir dabar mums atskleidžia jos ypatumus bei pabrėžia, kuo ji skiriasi nuo trimatės tikrovės. Kat tema būtų aiškesnė, Barbara pateikia konkrečių pavyzdžių iš savo praktikos: kaip ji energiškai gydė žmones, bendravo su astralinėmis būtybėmis, lankė žemesniąsias astralinės sferos sritis ir kaip susidūrė su juodosios magijos reiškiniais.

Kliuvinius, kurie blokuoja energijos tėkmę ir stabdo kūrybinį procesą, Barbara vadina laiko kapsulėmis, nes šie dariniai dažnai lydi mus iš vieno gyvenimo į kitą, todėl kiekvienoje naujoje inkarnacijoje mes kartojame tas pačias senas klaidas.

Astraliniame lygmenyje formuojasi įvairūs nematomi saitai, kurie suriša žmones tarpusavyje ir lemia jų santykius. Saitai gali būti pozityvūs ar negatyvūs. Būtent per šiuos saitus mes esame pririšti prie negatyvių savo protėvių įsitikinimų bei elgesio modelių, kurie dabar menkina mūsų kūrybines galimybes. Taip pat šie saitai lemia gebėjimą energiškai gydyti žmones.

Knygoje rasite puikių poetinių intarpų, kuriuos Barbarai Brennan perdavė jos dvasinis vedlys Heyoanas. Kiekvieno skyriaus pabaigoje autorė pateikia klausimus, kurie paragins jus toliau tyrinėti skyriaus temą. Esate kviečiami į kelionę po erdvę, kuri driekiasi tarp fizinės trimatės tikrovės ir dvasinių pasaulių. Tikiuosi, kelionės pabaigoje suprasite, kad esate savo gyvenimo kūrėjai!

Lisa VanOstrand, Barbaros Brennan gydymo mokyklos absolventė ir bendradarbė


Liudmila Golubovskaja

KOKIUS ŽMONES PASIRENKA PINIGAI

VISI MŪSŲ TURTAI IŠ DIEVO

Kiekvienam žmogui labai svarbu turėti pinigų. Pinigai būna ir trokštami, ir nekenčiami, ateina jie sunkiai, o ištirpsta lengvai… Vieniems jie palankūs, o iš kito rankų išsrūva it vanduo. Tai kaipgi juos pritraukti ir kaip išsergėti pinigų sėkmę? Kaip pakeisti požiūrį į finansinį mūsų gyvenimo dėmenį?

Pinigai turi savus dėsnius, o juos pažinti ir priimti žmonės pajėgūs. Jūsų pasąmonė ir pasaulio erdvė pateiks ženklų, kurie padės turimas lėšas išsaugoti ir pagausinti. Jūsų idealai ir energija, pasąmonė ir santykiai su žmonėmis – tai finansinės gerovės laipteliai. Įsisąmoninkite patikrintus metodus ir dvasines praktikas, išmokite dovanoti ir prašyti, pratinkitės tinkamai elgtis su pinigais, taisykite finansines klaidas, atsikratykite blogų emocijų ir tapsite tiek fiziškai, tiek dvasiškai turtingu žmogumi!

Liudmilos Golubovskajos pratimų knyga – žinynas, padedantis susikurti finansinį stabilumą!

Liudmila Golubovskaja – technikos mokslų kandidatė, dvasios ugdymo ir švietimo centro „Naujoji sąmonė“ direktorė, sukūrusi daug veiksmingų meditacijos ir mąstymo pratimų, padedančių gyvenimą padaryti šviesesnį.

Kiekvienam žmogui labai svarbu turėti pinigų. Pinigai būna ir trokštami, ir nekenčiami, ateina jie sunkiai, o ištirpsta lengvai… Vieniems jie palankūs, o iš kito rankų išsrūva it vanduo. Tai kaipgi juos pritraukti ir kaip išsergėti pinigų sėkmę? Kaip pakeisti požiūrį į finansinį mūsų gyvenimo dėmenį?

Pinigai turi savus dėsnius. Žmonės pajėgūs juos pažinti ir priimti. Jūsų pasąmonė ir pasaulio erdvė pateiks ženklų, kurie padės turimas lėšas išsaugoti ir pagausinti. Jūsų idealai ir energija, pasąmonė ir santykiai su žmonėmis – tai finansinės gerovės laipteliai. Įsisąmoninkite patikrintus metodus ir dvasines praktikas, išmokite dovanoti ir prašyti, pratinkitės tinkamai elgtis su pinigais, taisykite finansines klaidas, atsikratykite blogų emocijų ir tapsite tiek fiziškai, tiek dvasiškai turtingu žmogumi!


DEEPAK CHOPRA

PASLAPČIŲ KNYGA

Pažinkite paslėptas savo gyvenimo dimensijas

Įžanga

PASLAPČIŲ KNYGOS ATVERTIMAS

Gyvenime labiausiai alkstame ne maisto, pinigų, sėkmės, statuso, saugumo, sekso ir net ne priešingos lyties meilės. Žmonės kartais gauna visus šiuos dalykus ir vis tiek galiausiai pajunta nepasitenkinimą – dažnai dar didesnį, nei jautė iš pradžių. Labiausiai gyvenime alkstame paslapties, kuri atsiskleidžia tik tada, kai žmogus yra pasirengęs pažvelgti į paslėptą savo esybės dalį. Senovės išminčiai šį ieškojimą prilygino panirimui į gelmes, siekiant rasti patį vertingiausią perlą. Šiais poetiškais žodžiais jie norėjo pasakyti, kad reikia plaukti tolyn, paliekant už savęs seklius vandenis, pasinerti į savo gilumą ir kantriai ieškoti, iki rasime neįkainojamą perlą.

Perlą taip pat galima pavadinti esencija, Dievo kvėpavimu, gyvybės vandeniu, šventu nektaru – visi šie posakiai apibūdina tai, kas mūsų proziškame mokslo amžiuje vadinama transformacija. Transformacija reiškia radikalų formos pokytį, panašų į vikšro virtimą drugeliu. Kalbant apie žmogaus gyvenimą, tai reikštų baimės, agresijos, abejonių, nesaugumo, neapykantos ir tuštumos pavertimą jų priešybėmis. Ar tai iš tiesų įmanoma? Vieną dalyką žinome tikrai: slaptas alkis, graužiantis žmogaus sielą, neturi nieko bendra su išoriniais dalykais, kaip antai pinigais, socialiniu statusu ar saugumu. Tai mūsų vidinė esybė trokšta rasti gyvenimo prasmę, kančios pabaigą ir atsakymus į mįsles, kas yra meilė, mirtis, Dievas, siela, gėris ir blogis. Paviršiuje praleistas gyvenimas tikrai nepadės rasti atsakymų į šiuos klausimus ir nepatenkins poreikių, kurie skatina šiuos klausimus užduoti.

Vienintelis būdas numalšinti savo didžiausią alkį yra rasti paslėptas savo esybės dimensijas.

Suklestėjus mokslams, šis žinių troškimas, atrodytų, turėjo išblėsti, tačiau jis tik sustiprėjo. Nėra naujų „faktų“ apie paslėptas gyvenimo dimensijas, kuriuos dar galėtume atrasti. Daugiau nebereikia gilintis į artimą mirčiai patirtį išgyvenusių žmonių kompiuterinės tomografijos nuotraukas ar į gilią meditaciją pasinėrusių jogų magnetinio rezonanso tyrimų rezultatus. Ši eksperimentavimo fazė jau pasibaigė: galime būti tikri, kad žmogaus smegenys seks iš paskos, kad ir kur panorėtų nukeliauti jo sąmonė. Mūsų neuronai sugeba užregistruoti pačias giliausias dvasines patirtis. Tačiau tam tikra prasme apie gyvenimo misteriją išmanome mažiau nei mūsų protėviai.

Gyvename racionaliosios smegenų dalies amžiuje: kelis pastaruosius tūkstantmečius smegenų žievė sparčiai vystėsi ir nustelbė senąją instinktyvią, primityvią smegenų dalį. Smegenų žievė dažnai vadinama „naujosiomis smegenimis“, vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad senosios smegenys valdė žmones milijonus metų, kaip šiandien vis dar valdo daugumą gyvų būtybių. Jos negali generuoti idėjų ar skaityti, bet turi galią jausti, o svarbiausia – būti. Tai senosios smegenys leido mūsų protėviams pajusti visur gamtoje slypinčios paslaptingos jėgos artumą.

Ši paslaptinga jėga, glūdinti kiekvienoje kūrinijos dalelėje, persmelkia ir jūsų gyvenimą. Esate paslapčių knyga, laukianti, kol bus atversta, nors patys tikriausiai žvelgiate į save visiškai kitaip: visų pirma matote save kaip tėvą ar mamą, vyrą ar žmoną, kokios nors srities profesionalą, po prekybos centrą vaikščiojantį vartotoją, ieškantį, ką naujo galėtų nusipirkti, ar tiesiog žmogų publikoje, nekantriai laukiantį kitos pramogos.

Kai gyvename suvokdami, kad viskas yra viena visuma, visos paslaptys atsiskleidžia be jokių pastangų ar sunkumų.

Prieš mus iškyla amžių senumo pasirinkimas tarp atsiskyrimo ir vienovės. Ar norite būti susiskaidę, kupini prieštaravimų, plėšomi amžinųjų tamsos ir šviesos jėgų? Ar norite iš atsiskyrimo pereiti į vienovę? Esate mąstanti, veikianti ir jaučianti būtybė. Dvasingumas sujungia šias tris savybes į vieningą realybę. Mąstymas nenuslopina jausmo; jausmai nesipriešina racionaliam mąstymui; veiksmas pradeda vykti, kai mintis ir jausmas sako: „Tai yra teisinga.“ Ar jūsų gyvenimo realybė yra vienovė, lengva atpažinti, nes gyvendami vienovėje patiriame gyvenimą kaip tėkmę be kliūčių ar pasipriešinimo. Šioje tėkmėje pamatome, kad įkvėpimas, meilė, tiesa, grožis ir išmintis yra natūralūs mūsų būties aspektai. Vienintelė realybė yra dvasia, o gyvenimo paviršius tėra maskuotė su tūkstančiais kaukių, kliudančių įžvelgti, kas yra tikra. Prieš tūkstantį metų šis teiginys būtų priimtas be jokių prieštaravimų. Į dvasią visi žvelgė kaip į tikrąjį gyvybės šaltinį. Šiandien į būties misteriją turime pažvelgti naujomis akimis, nes išdidžiai atsisukę į mokslą ir racionalų protą, nusigręžėme nuo išminties.

Taigi, rašydamas šią knygą, iškėliau sau du tikslus. Visų pirma, noriu įtikinti jus, kad paslėptose gyvenimo dimensijose iš tiesų glūdi paslaptis. Antra, noriu įkvėpti jus, kad pajustumėte aistrą ir atsidavimą, reikalingus šiai paslapčiai įminti. Tai nėra vienas projektų, kurį galima atidėlioti, kol būsite jam pasirengę. Esate pasirengę nuo tos dienos, kai pamiršote nuolat užduoti sau klausimą, kas esate ir kodėl esate čia. Liūdna pripažinti, bet dauguma žmonių vis atsuka nugarą tūkstančiams patirčių, kurios galėtų paversti transformaciją realybe. Jeigu liautumėmės investuoti nežmoniškai daug pastangų į neigimą, slopinimą ir abejones, kiekvieno mūsų gyvenimas būtų nuolatinis apreiškimas.

Galiausiai turite patikėti, kad jūsų gyvenimą verta ištyrinėti su visišku atsidavimu ir begaline aistra. Reikėjo tūkstančių nedidelių sprendimų, kad išlaikytumėte paslapčių knygą užverstą, tačiau jai atversti užtenka vieno akimirksnio.

Šį sakinį iš Naujojo Testamento suprantu pažodžiui: „Klauskite ir bus atsakyta, belskite ir bus atidaryta.“ Viskas iš tiesų yra paprasta. Visas gyvenimo paslaptis sužinosite, kai galėsite nuoširdžiai pasakyti: „Privalau žinoti. Negaliu ilgiau laukti nė akimirkos.“ Po Bodi medžiu sėdintis Buda ir Jėzus, kovojantis dykumoje su demonais, simbolizuoja tą pačią sielos dramą, kurią gimėte pakartoti. Niekada neabejokite: esate pati svarbiausia būtybė pasaulyje, nes sielos lygmenyje esate pasaulis. Jums nereikia užsitarnauti teisės žinoti. Jau kita savo mintimi, jausmu ar veiksmu galite pradėti gilintis į dvasinę išmintį, kuri teka tyra ir laisva kaip kalnų upelis pavasarį. Mūsų savastis negali amžinai slėpti paslapčių nuo savęs, kad ir kaip gerai būtume išmokyti tikėti, jog yra priešingai.