RUOŠIAMA SPAUDAI

Omraam Mikhaёl Aïvanhov

DVASIA IR TIESA

Šioje knygoje bulgarų kilmės filosofas ir dvasinis mokytojas Omraamas Mikhaёlis Aïvanhovas kalba apie dvasines, vidines priemones, kurios mums duotos, kad galėtume atskleisti savyje Dievo karalystę ir paskui perkelti ją į materialų pasaulį.

Žmogaus egzistencija tokia, kad jis turi nuolat peržengti savo ribas. Iš ryto, vos pabudę, žmonės pradeda kelionę į išorinį pasaulį. Jie dairosi, klausosi ir kalbasi su kitais. Jie palieka namus ir važiuoja į darbą, parduotuvėse perka maisto bei kitų reikalingų dalykų, eina pasivaikščioti, susitinka su draugais, keliauja, ieško pramogų. Visa tai būtų normalu, tačiau laikui bėgant dauguma žmonių taip smarkiai pasineria į išorinę veiklą, kad visiškai praranda sąlytį su savimi…

Atėjo metas žmonėms išmokti kitaip mąstyti ir elgtis. Visi, kurie nuoširdžiai trokšta pasiekti Dangaus karalystę, turi suprasti, kad to neįmanoma padaryti įprastais materialiais metodais. Čia reikalingi dieviškieji metodai, būtini dvasiniai įrankiai. Todėl puoselėkite tyrus ir kilnius siekius bei jausmus, kalbėkite tik gerus ir tyrus dalykus, nes tik taip pritrauksite neregimojo pasaulio šviesos jėgas ir sulauksite jų pagalbos.

(Omraam Mikhaёl Aïvanhov)

___________

Amit Goswami

KNYGA, KURI ATSAKO Į VISUS KLAUSIMUS

Kaip kvantinis mokslas aiškina MEILĘ, MIRTĮ ir GYVENIMO PRASMĘ

Amitas Goswamis savo karjerą pradėjo kaip mokslininkas materialistas, jo tyrimų sritis buvo branduolinė fizika. Tačiau kuo labiau jis gilinosi į materijos paslaptis, tuo daugiau neatsakytų klausimų kaupėsi. O pagrindinis iš jų buvo šis: kas yra mūsų egzistencijos pagrindas – sąmonė ar materija? Materialistinis mokslas sako, kad egzistencijos pagrindas yra materija, o sąmonė – antrinis reiškinys. Goswamis metė iššūkį šiam požiūriui ir iškėlė prielaidą, kad visos mūsų materialios egzistencijos pagrindas yra sąmonė. Šis naujas, revoliucinis požiūris, kaip sako Amitas Goswamis, padės mums atskleisti savo potencialą ir išspręsti didžiausias globalias problemas. Žmones, kurie siekia šio tikslo, Goswamis vadina kvantiniais aktyvistais.

 

Šiandieną mokslas jau turi surinkęs duomenų, kurie leidžia mums atmesti materialistinę pasaulėžiūrą. Teoriniame lygmenyje materializmą paneigia įvairūs paradoksai, kurių klasikinis mokslas išspręsti negali. O praktiniame lygmenyje materializmo dogmas klibina konkretūs moksliniai eksperimentai. Taigi viskas, ką aš kalbu, nėra tušti žodžiai…

Kvantiniai aktyvistai skatina neprisirišti prie dogmų. Kai išsilaisviname iš dogmų, ima busti mūsų kūrybinės jėgos. Kiekvienas žmogus yra potencialus kūrėjas. Pasakysiu daugiau – kiekvienas yra potencialus genijus. Kvantinis judėjimas siekia, kad kuo daugiau žmonių tas savo įgimtas savybes atskleistų ir skirtų jas bendram mūsų visų labui.

– Amit Goswami

___________

KAS AŠ ESU: POKALBIAI SU RAMANA MAHARŠIU

Keli vyrai šnekėjosi su Maharšiu ir galiausiai pareiškė nesugebą apčiuopti „aš“, kad ir kaip stengtųsi.
Mokytojas jiems į tai atsakė įprastai: Kas toks teigia, kad „aš“ jam yra neapčiuopiamas? Ar yra vienas „aš“, kuris to padaryti nesugeba, ir kitas „aš“, kuris vis išsisuka nuo pirmojo? Ar viename asmenyje glūdi du „aš“?
***
Atmanas visada yra toks pat, jis visada čia ir dabar. Taigi nėra nieko, ką reikėtų naujai įgyti. Tačiau dabar žmogus yra klaidingai susitapatinęs su ribotais asmenybės dariniais ir mano, kad jam kažko trūksta. Tai primena istoriją, kai dešimties kvailių būrys brido per sraunią upę. Pasiekę kitą krantą, draugai susiskaičiavo ir aptiko, kad jų tik devyni. Visi labai susisielojo dėl srovės nunešto dešimtojo. Sužinojęs jų širdgėlos priežastį, praeivis suskaičiavo kvailius ir pamatė, jog jų yra visa dešimtis. Pasirodo, kiekvienas iš kvailių skaičiavo tik kitus, pamiršdamas save. Tada praeivis stipriai sudavė paeiliui kiekvienam kvailiui ir paliepė jiems skaičiuoti riktelėjimus. Jie suskaičiavo dešimt ir nurimo.
Dešimtas žmogus neatsirado naujai. Jis visąlaik buvo šalia, o sielvartavo kvailiai tik dėl neišmanymo.
***
Besapnio miego metu nėra nei laiko, nei erdvės. Ir pirmas, ir antra tėra sąvokos, atsirandančios užgimus minčiai „aš“. Prieš iškylant minčiai „aš“, jokios sąvokos neegzistuoja. Bet tu Pats tuo metu esi, taigi tu – anapus laiko ir erdvės. Tau vos pabudus iš miego, bet dar neišvydus objektyvaus.

  ______________

VIANNA STIBAL

TETA GYDYMAS®

KAIP RASTI GIMININGĄ SIELĄ

Sudarė Gajus Stibalis pagal Vianos Stibal diktavimą

Ši knyga yra skirta dvasingiems romantikams, nepraradusiems vilties, kad kažkur šiame pasaulyje į tą patį dangų žvelgia panašiai mąstantis žmogus, kuris galėtų tapti jų išrinktuoju ar išrinktąja. Žmogus, su kuriuo galėtume dalytis dieviška pagal savo prigimtį aistra, kurdami ar atkurdami tarpusavio ryšį, jaučiamą iki pat sielos gelmių, atgimusį taip ryškiai, kad abu partneriai pasijustų vienos esybės dalimi. Trumpai tariant, ši knyga yra skirta žmonėms, ieškantiems giminingos sielos.

Toks poreikis kyla iš mistinio, romantinio žmogaus dvasios aspekto, būdingo kai kuriems iš mūsų. Mums yra natūralu norėti partnerio, turinčio apie mus dievišką supratimą, ir tikėti, kad du žmonės gali būti suvesti vardan aukštesnio tikslo, kad jiems lemta išpildyti dievišką planą.

Troškimas rasti giminingą sielą yra kaip tik tai: amžinas poreikis sukurti dievišką porą, kurios susijungimas įkvepia pasauliui naujos gyvybės ne tik fiziniame lygmenyje.

Žvelgiant iš šios perspektyvos, giminingos sielos radimas turi gilią reikšmę. Susijungus dviem artimoms sieloms, sukuriama ypatinga energija.

Šioje knygoje autorė paaiškina, kaip pakeisti negatyvius įsitikinimus, rasti giminingą sielą ir mėgautis tarpusavio meile.