Esther Hicks, Jerry Hicks

Džeris ir Estera Hiksai nepaprastą Abraomo (Abraomu vardu pasivadino grupė Ne Fizinių būtybių) mokymą pradėjo skleisti 1986 metais. Pirmieji klausytojai buvo jų verslo partneriai.

Žmonės klausdavo Abraomo apie savo finansinę padėtį, sveikatą, savitarpio santykius, ir atsakymai, kuriuos pateikdavo šios Ne Fizinės būtybės, išties padėdavo jiems spręsti savo problemas. Džeris ir Estera suprato Abraomo atsakymų vertę ir nutarė juos apibendrinti, o paskui pateikti platesnei auditorijai – visiems, kurie nori gyventi geriau. 

San Antonijuje, Teksase, jie įkūrė konferencijų centrą, o nuo 1989 metų ėmė keliauti su seminarais po įvairius miestus (per metus aplankydavo apie 50 miestų). Seminarų tema buvo leidimo menas – kaip leisti tekėti Gerovės srautui. Ir šią Gerovės filosofiją dėmesį atkreipė nemažai garsių mąstytojų ir rašytojų, jie parašė šia tema daug knygų, ėmė skaityti paskaitas, vesti seminarus, vis dėlto Abraomo mokymai visų pirma sklido iš lūpų į lūpas, žmonės tokiu būdu dalijosi savo įspūdžiais ir dvasinio gyvenimo potyriais.

Abraomas dėsto savo mokymus per Esterą Hiks. Tie paprasti, lengvai suprantami ir meilės persunkti žodžiai padeda mums geriau pažinti save ir galų gale prisiliesti prie savo Būties Šaltinio.

Hiksai jau yra išleidę daugiau kaip septynis šimtus Abraomo-Hiksų knygų, garsajuosčių, kompaktinių plokštelių, vaizdajuosčių ir DVD plokštelių… Su jais galima susisiekti per platų internetinį tinklą adresu: www.abraham-hicks.com; taip pat paštu adresu: Abraham-Hicks Publications, P.O.Box 690070, San Antonio, TX 78269.

 

MIJALBA yra išleidusi šias knygas:

 

AUTORIAI
ADAM (1)
Mooji (2)
OSHO (4)
Ramtha (1)
Scroll to Top