Dovanų kortelės pirkimo internetu taisyklės

 1. Pirkėjas – asmuo, kuris įsigyja dovanų kortelę www.mijalba.lt internetinėje svetainėje ir kuris turi teisę pasinaudoti dovanų kortele arba perleisti ją trečiajam asmeniui.
 2. Dovanų kortelė suteikia pirkėjui teisę pirkti knygas Leidyklos MIJALBA interneto svetainėje už sumą, nurodytą dovanų kortelėje, per vieną kartą.
 3. Dovanų kortelės gavėjas, prieš naudodamas Dovanų kortelės nuolaidų kuponą, privalo atidžiai patikrinti knygų skaičių ir jų vertę:
  1. Į Dovanų kortelę knygų pristatymo paslaugos neįskaičiuojamos. Net jei pasirinktų knygų vertė yra mažesnė už Dovanų kortelės vertę, pirkiniui bus taikoma visa Dovanų kortelės vertė, o už pristatymo paslaugas, jei tokių yra, reikės susimokėti atskirai.
  2. Jei pasirinktų knygų vertė yra didesnė už Dovanų kortelės vertę, pirkiniui bus taikoma visa Dovanų kortelės vertė, o už skirtumą knygų vertei ir pristatymo paslaugų, jei tokių yra, kainą reikės sumokėti papildomai.
  3. Jei Dovanų kortelės sumos pirkėjas per vieną kartą neišnaudoja, jos likutis prapuola.
 4. Dovanų kortelės gali būti:
  1. Dovanų kortelė BRONZA, nominalas – 5 €
  2. Dovanų kortelė SIDABRAS, nominalas – 8 €
  3. Dovanų kortelė AUKSAS, nominalas – 10 €
  4. Dovanų kortelė DEIMANTAS, nominalas – 15 €
  5. Dovanų kortelė RAUDONA ROŽĖ, nominalas – 20 €
 5. Dovanų kortelės galiojimo laikas yra 6 mėnesiai nuo įsigijimo datos, nebent dovanų kortelėje nurodyta kitaip.
 6. Dovanų kortelė nėra priimama atgal ir negali būti keičiama į piniginę sumą.
 7. UAB „MIJALBA“ nekompensuoja ir nekeičia pamestų ar kitaip prarastų dovanų kortelių į naujas.
 8. Už nepanaudotas dovanų korteles sumokėtos pinigų sumos nėra grąžinamos.
 9. Perkant dovanų kortele, UAB „MIJALBA“ prašo nurodyti šiuos pirkėjo duomenis: vardą ir pavardę, elektroninio pašto adresą.
 10. Pirkėjui nesutikus, kad UAB „MIJALBA“ gali naudoti jo duomenis tiesioginės rinkodaros tikslais, informacija apie pirkėją bus panaudota išimtinai tik teisingam pirkėjo identifikavimui, dovanų kortelės tikrumo patikrinimui ir paslaugos suteikimo ar prekių įsigijimo fakto patvirtinimui.
 11. Visa informacija apie pirkėją yra konfidenciali.
 12. UAB „MIJALBA“ pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti Taisykles, atsižvelgdama į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Apie bet kokius pakeitimus, taisymus ar papildymus informacija bus skelbiama internetinėje svetainėje mijalba.com.
 13. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už savo ir dovanų kortelės gavėjo (jei asmenys skiriasi) pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų, UAB „MIJALBA“ neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
 14. Dovanų kortelė negali būti pratęsiama.
 15. Pirkėjui perkant Dovanų kortelę, ši automatiškai siunčiama tiek pirkėjui, tiek dovanų kortelės gavėjui į nurodytą e-paštą PDF formatu.
 16. UAB „MIJALBA“ įsigytų Dovanų kortelių nespausdina ir fiziškai nesiunčia.
AUTORIAI
ADAM (1)
Mooji (2)
OSHO (4)
Scroll to Top