David R. Hawkins, M.D., Ph.D. 2

David R. Hawkins, M.D., Ph.D.

Dr. Haukinsas, turėdamas klinikinio psichiatro kvalifikaciją, yra sąmonės ir aukštesniųjų dvasinių būsenų tyrinėtojas, dvasinis mokytojas, knygų autorius ir paskaitininkas.

Jo paskaitos bei paskelbti darbai plačiai pripažinti kaip unikalūs savo srityje.

Kasdienių, įprastų ego proto būsenų pokyčiai puikiai aprašyti trilogijoje „Galia prieš jėgą“ (šią knygą gyrė net ir pati Motina Teresė), „Aš akis“ (The Eye of the I, 2001) ir „Aš: tikrovė ir subjektyvumas“ (I: Reality and Subjectivity, 2003). Trilogija išversta į pagrindines pasaulio kalbas. Knygos „Tiesa prieš melą“ (Truth vs. Falsehood, 2005) „Sąmonės lygmenų transcendencija“ (Transcending the Levels of Consciousness, 2006), „Dievo radimas“ (Discovery of the Presence of God: Devotional Nonduality, 2007) ir „Tikrovė, dvasingumas ir šiuolaikinis žmogus“ (Reality, Spirituality and Modern Man, 2008) tęsia pokalbius apie ego ekspresijas ir įgimtų ribotumų peržengimą.

Dar prieš minėtą knygų trilogiją kaip disertaciją daktaro laipsniui gauti Deividas Haukinsas paskelbė darbą „Kiekybinė ir kokybinė sąmonės analizė ir jos lygmenų kalibravimas“ (Qualitative and Quantitative Analysis and Calibration of the Levels of Human Consciousness, 1995), kuris susiejo tariamai nesugretinamas mokslo ir dvasingumo sritis. Tai atlikti padėjo itin svarbi nauja technika, kuri pirmąsyk žmonijos istorijoje leido atskirti tiesą nuo netiesos.

Šį tyrimą, nuo kurio viskas ir prasidėjo, palankiai ir išsamiai apžvelgė ir pripažino Brain/Mind Bulletin žurnalas (susijęs su Naujojo amžiaus judėjimu), o vėliau jis buvo pristatytas  tarptautinėje konferencijoje, skirtoje sąmonės tyrinėjimo temai (International Conference on Science and Consciousness). Darbas taip pat buvo pristatytas įvairiose organizacijose, dvasinėse konferencijose, bažnytinėse grupėse tiek Jungtinėse Valstijose, tiek ir užsienio šalyse, tarp kurių ir Oksfordo forumas Anglijoje. O Tolimuosiuose Rytuose dr. Haukinsas yra pripažintas nušvitimo kelio mokytojas (Tae Ryoung Sun Kak Dosa).

Dr. Haukinsas teigia, kad didžioji dvasinių tiesų dalis amžiams bėgant buvo iškreipta, todėl jo tikslas yra tas tiesas pateikti publikai tokias, kokios jos buvo jų sukūrimo pradžioje. Be kitos veiklos, dr. Haukinsas skaitė paskaitas ir vedė seminarus Sedonos dvasinių tyrinėjimų institute.

Dr. Haukinsas psichiatriją praktikavo nuo 1952-ųjų. Jis buvo Amerikos psichiatrų asociacijos bei daugelio kitų profesinių organizacijų narys. Jis ne kartą dalyvavo populiariose televizijos laidose, tarp kurių tokios nacionalinės televizijos programos kaip The McNeil/Leher News Hour, The Barbara Walters Show, The Today Show. Taip pat buvo dažnas mokslinių laidų dalyvis.

Dr. Haukinsas yra daugybės mokslinių straipsnių, knygų, kompaktinių diskų, skaitmeninių vaizdo diskų ir paskaitų ciklų autorius. Drauge su Nobelio premijos laureatu daktaru Lainusu Polingu jis parašė įžymiąją knygą „Ortomolekulinė psichiatrija“ (Orthomolecular Psychiatry).

Už didelius nuopelnus žmonijai ir dvasingumui 1995 metais dr. Haukinsas buvo įšventintas į Švento Jono iš Jeruzalės hospitaljerų ordiną (ordinas įkurtas 1077 metais).

Dr. Haukinsas mirė 2012 m. rugsėjo 19 d.

MIJALBA yra išleidusi šias knygas:

 

Autoriai
ADAM (1)
Mooji (2)
OSHO (4)
Ramtha (1)
Scroll to Top