Dr. Joe Dispenza 2

Dr. Joe Dispenza

Džo Dispenza studijavo biochemiją Radžerso universitete. Taip pat apgynė neurologijos srities  gamtos mokslų bakalauro laipsnį, o su pagyrimu baigęs Gyvybės universitetą Atlantoje, Džordžijos valstijoje, gavo chiropraktikos daktaro laipsnį.

Baigęs universitetą dr. Džo toliau gilinosi į neurologiją, smegenų veiklą ir jų chemiją, ląstelių biologiją, atminties formavimąsi, tyrė senėjimo ir ilgaamžiškumo veiksnius. Jis yra Nacionalinės chiropraktikų egzaminuotojų tarybos garbės narys, tarptautinės Pi Tau Delta chiropraktikų draugijos narys ir gavo Gyvybės universiteto pagyrimą už gydytojo ir paciento santykių tobulinimą klinikoje.

Per pastaruosius 12 metų dr. Džo skaitė paskaitas 24 pasaulio šalyse, šešiuose žemynuose, tūkstančiams žmonių aiškino apie smegenų vaidmenis ir funkcijas, kaip perprogramuoti mąstymą remiantis moksliškai patvirtintais neurofiziologijos principais. Jo padedami daugelis individų pasiekė konkrečių tikslų ir atsikratė žalingų įpročių. Paprastas, tačiau įžvalgus jo mokymas nutiesia tiltą tarp realių žmogaus galimybių ir naujausių mokslinių neuroplastiškumo teorijų. Dr. Džo aiškina, kaip pakeitus mąstyseną ir įsitikinimus galima tiesiogine prasme pertvarkyti smegenų struktūrą. Jo darbas pagrįstas nepajudinamu įsitikinimu, kad kiekviename šioje planetoje gyvenančiame žmoguje slypi didybės ir neribotų galimybių sėkla.

Pirmoje savo knygoje „Smegenų vystymas: mokslas apie proto permainymą“ dr. Džo susieja mąstymą ir sąmonę su smegenimis, protu bei kūnu. Tiria „virsmo biologiją“. Trumpai apibūdinant jo įžvalgą, mums pakeitus mąstyseną, smegenyse irgi įvyksta fizinių pokyčių. Minėtoje knygoje ir vaizdo bei garso įrašuose autorius domisi, kaip įvaldžius mintį galima pakeisti tikrovę.

Keliuose moksliniuose straipsniuose apie glaudžius smegenų ir kūno ryšius dr. Džo nagrinėja smegenų chemijos ir neurofiziologijos reikšmę fizinei sveikatai bei ligų atsiradimui. Tirdamas spontaniškas ligų remisijas, jis atskleidė giją, kuri vienija „stebuklingai išgijusius“ žmones ir parodė, kad jiems pakeitus mąstymą, pasikeitė ir jų sveikata.

Drauge su kitais mokslininkais, tyrinėtojais ir mokytojais dr. Džo nusifilmavo apdovanojimus pelniusiame filme „Kiek, PYP, mes žinome?!“ (What the BLEEP Do We Know?!), taip pat kvantiniame DVD rinkinyje „Kiek, PYP?! Kelionė Triušio ola“ (What the BLEEP?! Down the Rabbit Hole) ir naujame dokumentiniame televizijos filme „Žmonės prieš iliuziją“ (The People vs. The State of Illusion). Dr. Džo yra žurnalo „Explore!“ redakcinės komisijos narys.

Laisvu nuo kelionių ir rašymo metu dr. Džo dirba su pacientais savo chiropraktikos klinikoje šalia Olimpijos, Vašingtono valstijoje. Susisiekti su juo galima apsilankius interneto svetainėje www.drjoedispenza.com

 

MIJALBA yra išleidusi šias knygas:

 

AUTORIAI
ADAM (1)
Mooji (2)
OSHO (4)
Ramtha (1)
Scroll to Top