Violeta Petraitienė
Savęs ir visatos pažinimo link, 5 knyga

Pakylėtųjų Valdovų laiškai, kuriuos Lietuvoje jau dvylikti metai energiniu kanalu gauna ir užrašo Violeta Petraitienė, suteikia esminių žinių apie pasaulio ir žmogaus kilmę, sandarą, dvasinę evoliuciją, tarpusavio ryšius, sielos paskirtį ir tikslus.
Laiškuose gausu informacijos apie Dieviškąją energiją ir jos svarbą kiekvieno iš mūsų gyvenime, apie Meilę, iš kuriose esame sutverti ir į kurią visi sugrįšime.
Tai knyga, prikelianti sielą iš miego materiniame pasaulyje, primenanti jai tai, ką buvo pamiršusi per daugybę įsikūnijimų.
Dvasiškai prabudusiems žmonėms Pakylėtųjų Valdovų laiškai įtvirtins žinojimą, kad einama teisingu keliu.
Pradedantiesiems jie gali tapti įvykiu, radikaliai keičiančiu gyvenimą.
To siekia ir dvasinės, aukštųjų dimensijų būtybės, ir pati autorė.

Markus Schirner
ŠVYTUOKLĖS PASAULIAI

Didžioji darbo knyga pradedantiesiems ir pažengusiesiems

Kiekvienas žmogus, naudodamas švytuoklę, gali pajusti subtilius virpesius.
Šiuo paprastu būdu galime gauti atsakymus į visus gyvenimo klausimus, nes švytuoklė sustiprina mūsų pasąmoningus jutimus. Knygoje rasite daug įvairių lentelių, kurios palengvina praktinį darbą su švytuokle ir padeda apžvelgti įvairiausias temas, pradedant čakromis, spalvomis, gydančiais akmeninis, baigiant eteriniais aliejais, taro kortomis ir toteminiais gyvūnais. Be to, autorius trumpai paaiškina, kaip naudoti švytuoklę, todėl ši knyga bus naudinga ne tik pažengusiesiems, bet ir pradedantiesiems.

Susijunkite su subtiliomis visatos energijomis, ir jūsų gyvenimas taps paprastesnis ir turtingesnis!

Ištrauka išknygos
„Švytuoklės pasauliai“ yra pirma iš dviejų knygų radiostezijos tema; antroji vadinasi „Virgulės pasauliai“. Radiostezija reiškia spinduliavimo jutimą; šis gebėjimas būdingas visiems gyviems sutvėrimams (žmonėms, gyvūnams ir augalams).
Norint praktiškai pritaikyti šį gebėjimą, reikalingas ypatingas jautrumas spinduliuotei, virpesiams, įspūdžiams ir kitiems dalykams, kuriuos mes visi jaučiame ir kurie gali būti matomi, pasinaudojus švytuokle, arba virgule. Tai, ką matome, galime suprasti ir įvertinti, remdamiesi tam tikrais principais ir metodais, kuriuos kiekvienas galime išmokti.
Švytuoklė arba virgulė yra stiprintuvai, kurie parodo, ką jaučia radiostezistas, tai yra žmogus, laikantis rankoje švytuoklę ar virgulę. Radiostezistas yra kartu ir gavėjas, ir siuntėjas.
Abi knygos parašytos remiantis praktika ir yra skirtos praktikams, todėl bus ypač naudingos pradedantiesiems. Tačiau ir pažengusieji galės rasti sau ką nors naujo šioje informacijos gausoje.
Šias knygas rašiau, norėdamas pažadinti jumyse gebėjimą pajusti spinduliuotę. Apie radiosteziją galima rasti daug įvairios literatūros, bet praktinių instrukcijų esti nedaug. Prisiminkite: gerai jausti spindulius yra menas, sąmoningai taikyti šį sugebėjimą – mokslas.
***
Ši knyga yra praktinis vadovas, skirtas palengvinti darbą su švytuokle ir virgule kasdieniame gyvenime. Trumpos ir konkrečios instrukcijos padės greitai išmokti dirbti su švytuokle.
Rašydamas šią knygą nekėliau sau tikslo gilintis į darbo su švytuokle filosofiją ar paaiškinti, kokios energijos čia veikia. Tačiau, be abejo, šios žinios būtinos, tad rekomenduoju nuodugniai patyrinėti šias temas. Knygos gale rasite naudingos literatūros sąrašą.

Bendra informacija
Iš esmės kiekvienas žmogus gali dirbti su švytuokle ar virgule. Šis gebėjimas gali susilpnėti tik dėl kelių priežasčių, todėl pirmiausia noriu atkreipti jūsų dėmesį į du svarbius punktus:
•    Praktika, praktika, praktika – čia kaip mokykloje, norėdami kažką išmokti, turime žengti pirmą žingsnį ir nesiliauti toliau mokytis, tobulėti, nuolat išbandyti, ką išmokome, ir praktikuotis.
•    Klaidos yra neatskiriama mokymosi proceso dalis. Neklystančių nėra. Tačiau, jei imsitės darbo be egoistinių minčių, dėl kitų gerovės ar vien tik siekdami dvasinės brandos, gausite tikslius, aiškius ir patikimus rezultatus.
Išmokti naudotis švytuokle ar virgule padės tik praktinis darbas. Judėkite pirmyn žingsnis po žingsnio, prisimindami šios plačios temos pagrindines mintis.

Pagrindinės mintys
•    Darbo su švytuokle rezultatai atspindi žmogaus protinio ir dvasinio išsivystymo lygį.
•    Didindami savo jautrumą, pagerinsite savo gebėjimą dirbti su švytuokle. Kuo jautriau jusite ir suvoksite savo aplinką, tuo tikslesni bus rezultatai.
•    Jei norite dirbti su kitais žmonėmis, subtiliaisiais planais ar aukštesniaisiais dvasiniais pasauliais, pirmiausia turite išsilaisvinti nuo egoizmo. Naudokite švytuoklę tik dėl šių priežasčių:
•    Kad lavintumėte protą, skatinami nuoširdaus troškimo įgyti žinių, – dėl tiesos.
•    Kad nesavanaudiškai padėtumėte kitiems žmonėms ar sutvėrimams.
•    Kad išsaugotumėte savo sveikatą.
•    Vidinis nuolankumas, dėkingumas ir pagarba kosminėms jėgoms, su kuriomis susiliečiate, naudodami švytuoklę, visada turėtų būti neatskiriama darbo su švytuokle dalis.

Idris Lahore, Ennea Tess Griffith, Coline d’Aubret
Esminė psichologija

Praktinė įžanga
1 tomas

Išlaisvinta būtis
Šioje knygoje pateikiamos Enėjos Tes Grifit ir Kolin d’Obrė paskaitos, skaitytos pagal Idrio Lahoro mokymą.

Kas yra esminė Samadevos psichologija? Šios psichologijos tikslas yra suteikti žmogui gilių žinių apie jį patį, apie kitus ir pasaulį. Tai padeda išsilaisvinti iš savo riboto veikimo modelių ir realizuoti visas tikrosios prigimties galimybes, visą tikrąjį prigimtinį potencialą.

Esminė psichologija tokio savęs pažinimo moko siekti per konkretų metodą ir siūlo išbandyti konkrečią praktiką. Taigi žmogus turi galimybę išsiveržti iš netobulo lygmens, kuriame jis liko dėl savo prigimties ir tam tikro auklėjimo.

Esminę psichologiją – tokią, kokia ji yra dabar, – Idris Lahoras pritaikė šių laikų vyrams ir moterims pagal Samaros meistrų mokymą. Ši psichologija apima aukščiausią, dvasinį žmogaus lygmenį, esantį virš fizinio, emocinio ir intelektinio funkcionavimo mechanizmų. Tuo ji skiriasi nuo klasikinės psichologijos.

Oleg Gadeckij
Vertybėmis grįsta psichologija
Universalus požiūris į psichologinių problemų sprendimą

Šiandien gyvename visuotinės civilizacijos krizės sąlygomis. Šios krizės apraiškų galime pastebėti visose visuomeninio gyvenimo srityse: ekonomikoje, politikoje, religijoje, kultūroje, ekologijoje. Kiekvienas žmogus tiesiogiai jaučia krizės poveikį. Ji ateina į mūsų gyvenimą įvairių probleminių aplinkybių forma: tai gali būti sunkumai bendraujant su kitais žmonėmis, negalėjimas rasti įdomaus ir deramai apmokamo darbo, įvairios gyvenimiškos problemos, kurios kartais liejasi kaip iš gausybės rago. Be to, susiduriame ir su įvairiais vidiniais psichologiniais sunkumais, tokiais kaip stresas, depresija, vienatvės jausmas, prasmės praradimas, kaltės jausmas, nuoskaudos, agresyvumas, nepasitikėjimas, įkyriosios būsenos ir t. t.
Ar yra koks nors būdas tam pasipriešinti? Ir ne tik pasipriešinti, bet taip pat, remiantis asmeninėmis vertybėmis ir troškimais, formuoti pozityvią realybę savo vidiniame pasaulyje ir aplink save? Šioje knygoje rasite moksliškai pagrįstą atsakymą į šį klausimą ir sužinosite, kaip tai daryti praktiškai.
Vertybėmis grįsta psichologija yra naujausia psichologijos kryptis, siūlanti universalų psichologinių problemų sprendimo metodą ir padedanti įveikti net sunkiausias gyvenimo aplinkybes. Šis unikalus metodas, kurį gali įsisavinti kiekvienas žmogus, apibendrina ir sujungia geriausius psichologijos mokslo pasiekimus.
Knyga parašyta mokslo populiarinimo kalba. Ji bus naudinga tiek plačiajai auditorijai, tiek specialistams, kurie, remdamiesi čia pateiktomis žiniomis, galės išplėsti savo supratimą apie psichologinių problemų atsiradimo priežastis ir išmokti efektyviau taikyti įvairius psichologinius metodus.

***
Ištraukos iš knygos
Psichologija, kaip ir gyvenimas, neturi būti sudėtinga. Gyvenimas sudėtingas būna tik tada, kai nepastebime paprastų jo taisyklių. Jeigu bandysime atidaryti duris, traukdami jas ne į tą pusę, tai bus daug darbo reikalaujantis procesas, kuris neduos jokio akivaizdaus rezultato. O jei patrauksime duris tinkama kryptimi, jos atsidarys be jokių sunkumų. Man patinka mąstyti būtent šitaip tiek gyvenime, tiek psichologo darbe.

Nė viena psichologijos kryptis negali pasiūlyti mums visiško išgijimo. Kodėl? Visos psichologijos mokyklos pateikia tik dalinį asmenybėje vykstančių procesų aprašymą. Metodas, kuris yra paremtas fragmentiniu realybės apibūdinimu, negali būti visiškai veiksmingas. Be to, kadangi psichologai ne iki galo supranta, kas vyksta žmogaus psichikoje, taikydami savo metodus, jie gali sukurti šalutinį negatyvų rezultatą. Ir tai yra liūdna žinia mūsų pragmatiškajam klientui: jis ne tik negali būti tikras, kad jam siūlomas gydymo metodas bus veiksmingas, bet dar ir turi nuogąstauti dėl šalutinio poveikio.
Užduotis, kuri dabar laukia psichologų: būtina apmąstyti nueitą kelią ir viename konceptualiame lauke sujungti visą sukauptą medžiagą. Pagrindinis dalykas, kurį tyrinėja psichologijos mokslas, yra žmogaus asmenybė, bet ne paprasta asmenybė, o vientisa harmoningo žmogaus asmenybė. Psichologijos tikslas – padėti žmogui pasiekti vidinį vientisumą ir harmoniją. Būtent dėl šios priežasties buvo sukurta daug psichologijos metodų. Deja, neaiškus liko svarbiausias dalykas: nelabai supratome, kokio rezultato siekiame. Sukaupta be galo daug informacijos apie tai, kaip pasireiškia asmenybė, ir taip pat gerai suprantame, kaip veikia jos funkcinės sistemos. Dabar mūsų užduotis yra protingai apibendrinti visą šią medžiagą. Ši užduotis primena daikto čiupinėjimą tamsoje, bandant suprasti, kas tai yra.
Šis suvokimas ateina netikėtai: skirtingi faktai lyg savaime susijungia į vieną paveikslą, ir mes staiga suprantame esmę. Tokie suvokimo procesai vyksta ne logiškai, o veikiau intuityviai. Mes tarsi atspėjame, kas tai yra, remdamiesi savo prisiminimais apie įvairius daiktus.
Formuluojant vieningą asmenybės teoriją, vyksta analogiškas procesas. Šiuo metu yra sukaupta labai daug informacijos apie tai, kaip pasireiškia asmenybė. Dabar reikia sužinoti, kokia ji yra. Kas mums gali padėti? Intuicija. Mes kiekvienas viduje jaučiame, kokia yra vientisa ir harmoninga asmenybė. Kiekvienas žmogus yra patyręs vidinį vientisumą ir harmoniją. Jeigu nebūtume išgyvenę šio jausmo, nesiektume jo patirti. Tik todėl, kad pasąmonėje žinome, kaip pasireiškia mūsų vidinis vientisumas ir harmonija, galime pastebėti, kada gyvenime šias būsenas prarandame. Tai verčia mus ieškoti galimybių vėl patirti šį jausmą. Kaip tik šios paieškos atveda žmogų pas psichologus, gydytojus, dvasininkus ir kitus mokytojus ar vadovus. Kaip tik jos verčia mokytis, studijuoti ir užsiimti aktyvia veikla, išsikeliant sau įvairius tikslus.
Galbūt suabejosite: „Argi tai mokslinis būdas – remtis intuicija? Juk mokslas visų pirma turi remtis logika ir racionalia analize!“ Ne visai taip, brangus skaitytojau! Žinomas mokslo istorijos tyrinėtojas Tomas Kunas (Thomas Kuhn) savo knygoje „Mokslinių revoliucijų struktūra“ (The Structure of Scientific Revolutions) rašo, kad moksliniai tyrimai kurį laiką vyksta vadinamajame „normalaus mokslo“ lauke; mokslininkai šiuo laikotarpiu tikslina įvairius duomenis, daugiausia naudodami analitinius instrumentus. Tačiau galiausiai jie aptinka naujų faktų, kurių negalima paaiškinti remiantis esamu supratimu, ir tada įvyksta mokslinė revoliucija, nes turi atsirasti iš principo naujas požiūris į realybę. Šis naujas požiūris negali užgimti loginiame lauke, kuriame įvairias sąvokas sieja vadinamieji nuoseklūs ir nepertraukiami perėjimai. Požiūris į realybę pasikeičia, kai įvyksta netikėtas ir logiškai „nepagrįstas“ suvokimo šuolis. Kaip tik tai pagaliau leidžia logiškai paaiškinti visus naujus faktus, tačiau tai daroma jau remiantis nauja konceptualia schema. Vienas žinomiausių pavyzdžių, parodančių, kaip tai vyksta, yra periodinių cheminių elementų lentelės (Mendelejevo lentelės) atradimas. Mendelejevas visą lentelę išvydo sapne ir tik paskui logiškai paaiškino principus, pagal kuriuos ji buvo sudaryta.

Autoriai
ADAM (1)
Mooji (2)
OSHO (4)
Ramtha (1)
Scroll to Top