Omraamas Mikhaëlis Aïvanhovas

Žinomas filosofas ir dvasinis mokytojas Omraamas Mikhaëlis Aïvanhovas (1900–1986) gimė Bulgarijoje. 1937 metais jis persikėlė į Prancūziją. Ten jis skleidė savo mokymą beveik pusę amžiaus – iki pat mirties. Esmingiausias Omraamo Mikhaëlio Aïvanhovo mokymo teiginys tas, kad mes, šios planetos gyventojai, teisingai supratę Jėzaus žinią, turime kurti naują pasaulį, naują teisingumą, naują žmonių bendruomenę, idant žemėje prasidėtų Dangaus Karalystė.

MIJALBA yra išleidusi šias autoriaus knygas:


201 – Saulės civilizacijos link LT
202 – Žmogus, savo likimo valdovas LT
203 – Ugdymas prasideda prieš gimstant LT
204 – Mitybos joga LT
205 – Seksualinė galia, arba Sparnuotasis drakonas LT
206 – Universalumo filosofija
207 – Kas yra Dvasinis Mokytojas LT
208 – Balandžio egregoras, arba Taikos karalystė
209 – Kalėdos ir Velykos Įšventinimų tradicijoje
210 – Gėrio ir blogio pažinimo medis LT
211 – Laisvė, dvasios pergalė LT
212 – Šviesa, gyvoji dvasia
213 – Žmogiškoji ir dieviškoji prigimtys
214 – Kaip pagimdyti tobulą kūdikį (Dvasinė galvanoplastika ir žmonijos ateitis) LT
215 – Tikroji Kristaus mokymo prasmė LT
216 – Gamtos knygos paslaptys
217 – Evangelijos naujoje šviesoje
218 – Geometrinių figūrų kalba
219 – Žmogaus subtilieji centrai LT
220 – Zodiakas, žmogaus ir visatos raktas
221 – Alcheminis darbas, arba Tobulybės ieškojimas
222 – Psichinis gyvenimas: elementai ir struktūros LT
223 – Meninė kūryba ir dvasios kūryba
224 – Minties galios LT
225 – Harmonija ir sveikata LT
226 – Dieviškosios magijos knyga
227 – Auksinės kasdieninio gyvenimo taisyklės LT
228 – Žvilgsnis į neregimybę
229 – Tylos kelias LT
230 – Dangaus karalystės atėjimas: Apokalipsės komentaras
231 – Laimės sėklos LT
232 – Ugnies ir vandens apreiškimai
233 – Jaunuomenės ateitis
234 – Tiesa, išminties ir meilės vaisius
235 – Dvasia ir tiesa
236 – Nuo žmogaus Dievo link: Sefiros ir angelų hierarchijos
237 – Kosminės svarstyklės: skaičius 2
238 – Tikėjimas, kuris išjudina kalnus
239 – Meilė aukščiau už tikėjimą
240 – Dievo sūnūs ir dukterys
241 – Filosofijos akmuo Evangelijose ir alchemijos darbuose
242 – Amžinojo džiaugsmo šaltinis
243 – Išminčiaus juokas
244 – Keliaukite su šviesa

AUTORIAI
ADAM (1)
Mooji (2)
OSHO (4)
Ramtha (1)
Scroll to Top