SIELOS PAMOKOS IR SIELOS TIKSLAS. Dvasiniu kanalu gauta informacija, kodėl mes esame čia. Sonia Choquette

Produkto kodas: CHO005 Kategorija: Žyma:
Autoriai: Choquette Sonia
 • Puslapių skaičius:
 • Vertėjas: Audronė Kaunienė ir Ieva Šerytė
 • Redaktorius: Andrius Rondomanskis
 • Leidimo metai: 2008
 • Ilustracijos:
 • Viršelis:
 • ISBN: 9789955599593
 • Formatas: Popierinė
 • Apie autorę

  Sonia Šoket – žinoma rašytoja, pasakotoja, virpesių gydytoja ir dvasinė mokytoja, ji išgarsėjo savo mokymais, išmintimi ir gebėjimu gydyti sielą. Ji yra aštuonių populiarių knygų autorė, tarp jų – Aiškiaregio dienoraštis (Diary of a Psychic) ir Pasikliauk savo virpesiais (Trust Your Vibes). Sonia Šoket mokėsi Denverio ir Sorbonos universitetuose, o Amerikos Holistinės teologijos institute apsigynė metafizikos daktaro laipsnį.

  Ji ir jos šeima gyvena Čikagoje.

  Interneto svetainė: www.soniachoquette.com

  Kelias į sielos tobulumą apibrėžiamas dvidešimt dviejose pamokose. Kiekviena jų, jei yra išmokstama ir visiškai įtraukiama į kasdienį gyvenimą, padeda suvokti bei priimti kitą pamoką. Ir kiekviena jų paliečia kūną, protą, emocijas bei sielą. O visos drauge jos nukreipia didžiojo tikslo link…

  Pamokos padalytos į du lygmenis – pirmosios vienuolika padės atsikratyti ydingų sampratų bei įveikti savimeilę, o kitos skatins ugdytis sąmoningumą bei žadinti aukštesniuosius virpesius, kad galiausiai galėtumėte susivienyti su savo Aukštesniuoju Aš.

  Idant visiškai perprastų šias pamokas, kiekviena siela privalo pereiti keturis mokymosi lygmenis: naujoko, ieškotojo, siekėjo, ir meistro.

  Jei esate naujokai, ta informacija jums bus visiškai nauja. Ji atvers jums akis, paskatins mąstyti kitaip, parodys, jog esama ir kitokios gyvensenos. Kaip galite susivokti, kad tam tikroje pamokoje esate naujokai? Pažvelkite į save, patyrinėkite, kokios jus kamuoja problemos. Kuo jų daugiau, kuo skaudžiau kenčiate, tuo aiškiau tai rodo, kad žengiate dar tik pirmuosius dvasinio kelio žingsnius.

  Jei tam tikroje pamokoje esate ieškotojai, užduotis pasirodys ne nauja. Jau anksčiau buvote su ja susidūrę, tad dabar esate atviri ją priimti ir mokytis toliau. Galbūt netgi tam tikru momentu aktyviai ieškojote patarėjo ar mokytojo, nes norėjote ją suprasti giliau.

  Jei sielos pamokoje esate siekėjai, susivoksite, kad apie tą pamoką daug esate galvoję, ieškoję mokytojų, patarėjų. Ir vis dėlto jei tik pasitaiko proga, bandote tą skaudų klausimą apeiti. O svarbiausia – nors esate atviri mokytis, slapčia tikitės, kad nereikės nieko daryti, keisti, stengtis. Taip, jau suvokiate, kad turite keistis, tačiau nenorite daryti nieko konkretaus, nieko apčiuopiama.

  Kai kylate į meistro lygį, jūsų priešinimasis pamažėle slūgsta. Širdimi priimate žinias ir pradedate jas įgyvendinti tikrovėje. Šis etapas vadinasi mokymasis veikiant. Skirtingai nei naujoko fazėje, kai protu priimate mokymą, bet nesiimate jokių veiksmų, šiame etape atiduodate visą širdį ir stengiatės elgtis kaip tik galite geriau.

  Naujokas klausia gyvenimo: kodėl tu taip elgiesi su manimi? O ieškotojas ir siekėjas svarsto: kodėl aš taip elgiuosi? Tokiu būdu įsipareigojate priimti pamoką. Suvokiate, jog visi kylantys sunkumai parodo, ką turite išmokti, ir prisiimate už tai visą atsakomybę.

  Kai sielos pamokoje esate meistrai, jūs jau būnate tą pamoką taip priėmę ir įterpę į savo gyvenimą, kad niekas nebekelia jokių problemų. Jaučiatės galingi, pasitikite savimi, tikslai jums ranka pasiekiami, jūsų pasiekimai įkvepia kitus, dar esančius tik naujoko, ieškotojo ir siekėjo fazėse. Jūs juos drąsinate, vedate, įkvepiate jiems viltį.

  Pamokos išdėstytos nuosekliai, taigi geriausiai jas skaityti vieną po kitos. Pirmoji padeda pagrindą antrajai, ji savo ruožtu paruošia trečiajai ir taip toliau. Kuo nuoširdžiau įsileidžiate širdin vieną skyrių, tuo lengviau bus išmokti ir perprasti kitą.

  Vis dėlto žmonės retai kada būna nuoseklūs. Todėl nenustebkite, jei studijuodami pamokas susivoksite, kad štai jau daugybę gyvenimų per jas šokinėjate – vienas išmokstate, kitas peršokate, trečiose susikertate… Todėl dabar, ko gera, turite sukaupę tam tikrų žinių, kurias reikia prisiminti. Jei taip atsitiks (o mes esame tikri, kad bus kaip tik taip), tas pamokas, kurias jau esate išmokę ir kuriomis gyvenate, tik perbėkite žvilgsniu (juk visad pravartu prisiminti) ir imkitės tų, kurios dar jūsų neišmoktos ar kitados apeitos.

  Kad jums būtų lengviau įvertinti savo patirtį, kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiame pavyzdžių, kaip elgtųsi bei mąstytų naujokas, ieškotojas, siekėjas ir meistras. Tai padės suprasti, kurioje mokymosi spiralės dalyje esate ir ką turite daryti, kad tobulėtumėte.

  Nesijaudinkite dėl dabartinio savo lygmens. Jis kiekvienoje konkrečioje pamokoje gali būti vis kitas. Vienoje galite būti meistrai, kitoje – naujokai. Retai atsitinka, kad visose pamokose žmogus būna tik viršuje arba tik apačioje.

  Žengdami mokinystės keliu, prašote pagalbos bei šviesos tų, kurie yra priekyje, o patys drąsinate visus tuos, kurie yra jūsų užnugaryje. Kiekviena mokymosi fazė turi prasmę bei tikslą ir jums, ir kitiems. Jūsų pastangos padeda atsiskleisti kitiems, o jų – jums.

  Šis mokymasis yra Dieviškojo Dėsnio kursas. Tas dėsnis, arba įstatymas, valdo visą visatos sąmonę, jis – jūsų šios gyvenimo atkarpos iššūkis ir viltis. Dėsnis yra objektyvus, beasmenis, bet kai tik pradėsite jo laikytis, bemat sulauksite rezultatų. Jūsų patirtis yra pats geriausias mokytojas, kadangi ji padės atskleisti, ar jūs mokotės, ar ne. O jūsų džiaugsmas atspindės sėkmę.

  Kiekvieną pamoką skaitykite atidžiai ir keletą kartų. Skirkite dieną ar dvi jai apmąstyti, leiskite informacijai nusėsti tiek sąmonėje, tiek širdyje, stebėkite, ar pamoka jums praneša ką nauja.

  Mes paprašėme Sonios* kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikti paprastas pastabas, kurios padėtų jums toliau tobulėti. Kiekvienas žingsnis į priekį sparčiai keičia jūsų virpesius, todėl mokymosi procesas bus švelnus ir ramus. Nenorime jūsų versti – tiesiog kviečiame išeiti iš savo saugios būties zonos ir išbandyti šį tą nauja. Ši kelionė turi būti neskausminga. Iš esmės pamokos padės jums išsilaisvinti iš kasdienybės sielvarto ir kančių.

  Vienintelis dalykas, kurio patariame vengti – atsisakymas mokytis. Ego, galimas daiktas, norės numaldyti jūsų Dieviškumą. Jei pasiduosite, sumenkinsite savo sielos ir visos žmonijos virpesius. Atsisakę augti, pakenksite Žemei ir visiems jos gyventojams, kadangi esate dalis bendros žmonijos sielos. Neabejokite, jog sielos lygmenyje jūsų troškimas skleisti meilę yra kur kas stipresnis nei ego pasipriešinimas. Todėl visata retkarčiais jums vis bakstelės, kad primintų apie jūsų Dieviškumą – neslopinkite jo. Ji tai darys tol, kol ego atsitrauks – tada gausite galimybę augti ir puoselėti savo sielos virpesius.

  *Šios knygos autorės (red.).

  Artėkite prie sielos pamokų atsipalaidavę, be išankstinio nusistatymo ir atvira širdimi. Jos meta iššūkį net ir dvasiniam mokytojui, tačiau patikėkite – daug sunkiau jų nepaisyti, nei priimti. Jei šie mokymai ignoruojami, gyvenimas tampa liūdnas ir nekūrybiškas.

  Nebijokite sielos pamokų. Jos išlaisvins jus iš nepasitenkinimo ir skausmo pančių. Be to, jos jokiu būdu neapribos jūsų laisvės, netgi atvirkščiai – kuo labiau pripažinsite savo dvasinę prigimtį, tuo laisvesni būsite.

  Mokykitės smalsiai ir susidomėję. Galbūt greitai suprasite, jog kai kurias iš pamokų jau esate išmokę ir net vadovavę kitiems, o dabar jomis jau gyvenate. Jei taip, būsite maloniai nustebinti.

  Visiškai nebūtina įvaldyti visas 22 pamokas šiame gyvenime – siela keliauja iš gyvenimo į kitą ir visą patyrimą nešasi su savimi. Sąmoningai ar nesąmoningai šį dėsnį stengėtės įvaldyti daugelį gyvenimų – taip vyksta dvasios evoliucija. Kai kylate mokymosi pakopomis, kiekviena laikina viešnagė Žemėje tampa jūsų mokslo vieta – tai yra tarsi klasė. Išmokstate sielos pamokas tobulu metu, ir jokia patirtis niekada nebūna prarasta.

  Nors visiškai praleisti sielos pamokų neleidžiama, joms išmokti turite visą visatos laiką, nes taip jums dovanojo Didysis Kūrėjas. Galite rinktis tobulėti sparčiai arba lėtai. Žemė ir žmogiškoji patirtis yra sielos mokykla, ir niekas jos nebaigia, kol neįvaldo visų dvidešimt dviejų pamokų.

  Mokykitės be išankstinio nusistatymo. Mėgaukitės ir didžiuokitės tomis pamokomis, kurias jau įvaldėte, ir atkakliai studijuokite tas, kurios vis dar neišmoktos. Būkite uolūs. Prašykite pagalbos ir atminkite, jog jūsų, kaip Dieviškųjų Būtybių, niekas neriboja, tik jūsų pačių mintys.

  Šios nuorodos žingsnis po žingsnio ves jus į išsilaisvinimą, jūs atsikratysite elgsenos šablonų, kurie temdo jūsų dieviškumą.

  Sielos tikslą pasieksite tada, kai būsite įvaldę visas dvidešimt dvi pamokas bei radę savo tikrąją tapatybę – aukštesnįjį Aš. Kiekviename gyvenimo mirksnyje būsite susivieniję su Dieviškąja sąmone. Gyvensite palaimoje, neapriboti ir nekentėdami. Jūsų vidinė šviesa išplis pasaulyje ir už jo ribų, visus gydys ir skleis darną. Nuolankiai tarnaujame visatos Valdovui, Kurs žadina jūsų šviesą, ir pripažįstame jūsų Dieviškumą. Mums garbė padėti jums tobulėti.

  – Ramybėje ir su meile

  Svoris 0.22 kg
  Autoriai
  ADAM (1)
  Mooji (2)
  OSHO (4)
  Ramtha (1)
  Scroll to Top