-67%

VIENARAGIAI. Sonja Ariel von Staden

8.98  3.00  su PVM

Prieinamumas: Turime

 • Puslapių skaičius: 264
 • Vertėjas: Virginija Jurgelevičiūtė
 • Redaktorius:
 • Leidimo metai: 2012
 • Ilustracijos: spalvotos
 • Viršelis: minkštas
 • ISBN: 9786098050363
 • Formatas: Popierinė
 • Naujųjų laikų sergėtojai ir palydovai.

  Nuo 2004 m. Sonja Ariel von Staden kontaktuoja su vienaragiais, kuriuos ji pirmiausia išvydo kaip angelų palydovus. Jie simbolizuoja jai žemišką apsaugą, galią ir teisingumą. Vienaragiai trokšta perteikti žmonėms svarbių žinių, juos mokyti, tik reikia, kad žmonės atvertų savo širdis.

  Knygą „Vienaragiai“ autorė skiria visiems, kurie savo meile, pasiryžimu ir visomis jėgomis padeda žengti į Naująjį amžių, kuriame viešpataus taika, meilė, sąmoningumas.

  Autorė pateikia išsamią informaciją apie Šviesos būtybes vienaragius, taip pat jų istorijos apžvalgą per pastaruosius 2,5 tūkst. metų, jų dvasinę reikšmę .

  Skaitytojas kviečiamas pajusti ypatingą galią ir išmintį, kurias vienaragiai gali suteikti žmonėms. Autorė teigia, kad kiekvienas, kuris nori geriau pažinti save, gali naudoti jų energiją ir išmintį, kurią autorei pavyko užfiksuoti savo paveiksluose. Knygoje pateikiama daug vienaragių mokymų ir pratimų, padedančių atstatyti pasitikėjimą ir vidinę ramybę.

  ***

  Ištrauka iš knygos

  Vienaragio energinė forma

  Kad žmogus pajustų vienaragio, kaip, beje, ir visų kitų Šviesos būtybių, tyrą energiją, reikalingas vidinis nusiteikimas. Juos suvokiu kaip laisvas sielas, jau labai seniai nusprendusias savo išmintį paskirti Žemei. Panorėję šiai išminčiai atverti savo širdį, suras būdų susisiekti su jais. Gal ir dabar pakanka patirties ir žinių, padedančių bendrauti su angelais, pakilusiais Mokytojais ar kitomis Šviesos būtybėmis. Tos pačios bendravimo taisyklės tinka ir vienaragiams.

  Jei bendravimas su sielų pasauliu prasideda tik dabar, galima pasinaudoti keletu mano patarimų. Įsivaizduok vienragius priimtino pavidalo. Šias tyros energijos būtybes, trokštančias su mumis bendrauti ir mums padėti, džiugins bet kokia forma, kurią sukurs vaizduotė ir kuri labiausiai patiks. Galima pasirinkti paveikslą iš šios knygos arba sukurti jį savo širdyje. Vienaragiai visada būna arti šio pasaulio sielų, todėl jų kviestis iš toli nereikės. Pasiųsk mintį, džiugų pasveikinimą ar prašymą, ir jie susidomės tavimi. 

  Jų prigimtis didinga ir galinga, tačiau jie niekada neišaukština savęs, nes jiems svetimi žmogiškas vertybių suvokimas ir ego diktuojami tikslai. Jie egzistuoja už dualumo ribų, ir jiems nereikia kito energijos kaip „papildo“. Jie atsakys į klausimus ir dovanos idėjų, darys tai iš didžiulės meilės ir atjautos, nekeldami jokių sąlygų ir nieko už tai nesitikėdami

  Būdami tyros energijos forma, vienaragiai švyti. Jie vibruoja labai aukštu dažniu, ir tik panorėjus, padeda pakelti ir tavąsias vibracijas. Jei apninka liūdesys, krenti iš nuovargio ar pasijunti bejėgis, jie gali sustiprinti energiją, kad, išsivadavęs iš tamsos, vėl galėtum žengti į šviesą. Reikia tiek nedaug – pasitikėti šiomis šviesos būtybėmis ir joms atsiverti. Mano asmeninė patirtis, kaip ir daugelio kitų žmonių, yra perdėm pozityvi. Vienaragiai nieko nereikalauja iš žmonių, todėl nėra nė mažiausio pavojaus, kad jie padarys mums ką nors bloga ar mus sužalos. Į Žemę juos atvedė noras mums padėti. Laisva valia jiems šventas dalykas. Panašiai kaip angelai, jie mato žmogaus širdį bei sielą ir iš karto perpranta jo pirminį planą. Jie žino, ką žmogui dar būtina patirti ir kaip geriausiai padėti einant gyvenimo keliu.

  Kontaktą su vienaragiais galima užmegzti visada ir visur. Vis dėlto gražiausia „bendradarbiavimo“ pradžios vieta būtų gamta. Šios šviesos būtybės glaudžiai susijusios su Žemės širdimi, be to, gamtoje, stiprios energijos vietose, juos galima geriau pajusti nei mieste. Jų tyrumui žmogaus širdis greičiau atsiveria gražiame miške ar nuostabioje gėlių pievoje, kai mėgaujasi kvapais, žavisi gamtos grožiu ar liečia augalus. Susikaupimui bent jau iš pradžių reikia tylos. Susirask vietą, kur niekas neblaškytų. Mėgaukis ramybe ir stebėk vietovę, kurioje esi. Visomis juslėmis priimk viską į save. Girdėk, užuosk, matyk ir jausk viską, kas vyksta aplink tave. Atverk širdį energijai, kad ji įsilietų į tave.

  Užmerk akis ir jausk visą kūną – nuo galvos iki pėdų. Įsivaizduok, kaip visos poros atsiveria ir ruošiasi priimti energiją bei Motinos Žemės meilę. Giliai kvėpuok ir leisk į save srūti pozityviai, švytinčiai galiai. Jausk širdies plakimą, gilų, ramų kvėpavimą ir žemę po savimi.

  Dabar esi pasiruošęs.

  Kviesk šioje vietovėje gyvenantį vienaragį. Pasveikink jį pagarbiai ir su meile. Galbūt pajusi, kaip keičiasi tavo energijos laukas, o gal – kutenimą ar šilumą. Kiekvienas žmogus savaip suvokia energiją.

  Norėdamas ką nors sužinoti, formuluok klausimus kuo aiškiau. Neprivalai prieš vienaragį žemintis. Nepamiršk, kad susitinka dvi sielos, todėl apie kokį nors vertinimą negali būti net minties. Visada, kiekvieną akimirką, esi pakankamai vertingas ir brangus, todėl nėra kliūčių kontaktui su vienaragiu. Tik pagalvok apie tai ir tapsi lengvas bei laisvas. Vienaragiai myli tyros širdies žmones, nes šie juos iškart pajunta ir priima.

  Vis dėlto vienaragiai niekada neatstums žmogaus, kad ir ką jis būtų išgyvenęs ar padaręs. Tačiau prievarta neišgaus jų energijos niekas: jos galima tik prašyti. Piktnaudžiauti ja taip pat nebus leista. Kai širdis bus atvira ir pasiruošusi, ji galės priimti energiją.

  Kiekvienam suaugusiam žmogui ne kartą teko susidurti su savo paties jausmų tamsiąja puse. Galbūt ir siela dėl to į Žemę atėjo. Tu taip pat atėjai suvokti ir pažinti šviesos ir šešėlių. Kaip siela esi tyra šviesa ir tyra meilė. Tik čia, Žemėje, gali pajusti ribas ir šešėlių atskirtį. Gali nuspręsti, ką norėtum išgyventi ir patirti – iš pradžių pasąmoningai, vėliau vis sąmoningiau. Štai nusprendei daugiau sužinoti apie vienaragius, didingas šviesos būtybes. Vadinasi, žengei didelį žingsnį į šviesą.

  Vienaragio atsakymai labai aiškūs ir tikslūs. Iš pradžių galbūt reikės mokytis juos suprasti, bet jau vien atsivėrimas energijai – didelis laimėjimas. Vienaragis su meile žvelgia į tavo širdį ir regi tai, ko pats negali matyti. Atsakymus gausi suprantama forma. Vieni žmonės savo vidinėje erdvėje girdi žodžius, kiti – vidinėmis akimis regi ryškius vaizdus. Kartais galvoje šmėsteli netikėta mintis, kuri vėliau virsta nauju sumanymu. Stebėk save ir suvok, ką priimi.

  Galbūt norėsi užsirašyti, ką jutai ir girdėjai. Puiku, vėliau galėsi dar kartą perskaityti ir geriau suvokti, kas tuo momentu buvo svarbiausia.

  Kontaktas su vienaragiu ypatingu būdu į vieną visumą sujungia kūną, dvasią ir sielą. Atsivėręs šiai tyrai energijai, išgirsi plakant Žemės širdį ir pajusi vienovę su mūsų planeta. Didžiausias vienaragių troškimas – padėti žmonėms pajusti savo vienovę su viskuo, kas egzistuoja. Peržengęs gamtos ciklo ribas, žmogus visa kam prarado pagarbą. Užuot gerbęs ir puoselėjęs Žemę, jis ją tik alina ir niokoja. Šiais laikais mus, žmones, su pasaulio siela jungia vienaragiai. Jie – pasiuntiniai, atsakingi už dėmesingą, pagarbią ir sąmoningą veiklą šioje planetoje. Jie atstatys visų tavo lygmenų harmoniją, vėl pasijusi esąs vientisas. Tuomet geriau suvoksi, kaip galima dėmesingai ir pagarbiai vėl suartėti su gamta ir visomis būtybėmis. Tačiau nepamiršk, kad pagarba viskam, kas egzistuoja, grįš tik tuomet, kai iš tiesų pradėsi jausti ir pamilsi save.

  Nepamiršk, vienaragiai pasirengę tau padėti!

  Tiesioginio kontakto informacija : „Kas yra vienaragiai?“

  Pradžia: pateikia pati būtybė – vienaragis

  „Nuo pasaulio sutvėrimo laikų planetą ir visas būtybes globojo išorinės, viską veikiančios energijos. Nesvarbu, iš kur jos atėjo, tačiau jos buvo pasiųstos skatinti evoliuciją ir suteikti buveinę sieloms, trokštančioms patirti visą savo puikumą ir vientisumą. Jų gyvenimams kurti buvo pasirinkta Žemės planeta. Psl. 46 Gyvenimas reiškia pažinimą ir patirtį, atsispindinčius kiekvienoje būtybėje. Gyventi – tai kiekvieną dieną pačiam iš naujo perrašyti Kuriančiosios jėgos planą. Viskas paklūsta energijai, kuri srūva iš centro, iš Didžiojo Šaltinio. Per Saulę ji patenka į Žemę, čia ji priimama ir transformuojama.

  Tu taip pat esi šio didžiojo plano dalis. Tave remia ir saugo jėgos, sukūrusios Žemėje tokį gyvenimą, kokio pageidavai dar prieš atvykdama į Žemę. Troškai gyventi Žemėje, kad praturtintum sielą patyrimu ir žiniomis. O vėliau jau savo žiniomis ir širdies galiomis turtinti visų Žemės būtybių gyvenimus. Gyvename šiame pasaulyje, kur viešpatauja dualumas, todėl atsiveria daugybė galimybių, iš kurių gali rinktis sau tinkamą. Daugelyje kitų egzistuojančių pasaulių pasirinkimo galimybės nėra.

  Gyvenimo žaidime tau padeda daugybė energijų. Tavo širdis gali jausti jas visas, nors jos nedaug kuo skiriasi.

  Yra būtybių, kurios dovanoja meilę bei trokšta įžiebti ir auginti tavyje Dieviškąją Šviesą. Jos saugo nuo nežinomybės, kiekvieną dieną laukiančios tavęs kelyje. Jos myli besąlygiškai ir nepaliauja rūpintis, kad kiekvieną dieną vis daugiau priartėtum prie savęs ir atpažintum savo sielą. Šias būtybes vadina angelais.

  Yra ir tokių energijų, kurios tarnauja Didžiajai Žemės Dvasiai. Žemės planeta turi stiprią sielą ir milžinišką jėgą, kuri, lyginant su mažus gyvsidabrio lašelius primenančia angelų jėga, yra švelni ir pasyvi.

  Kiekvieną dieną tarsi motina ji nuostabiausiais būdais maitina iš savo didelės degančios širdies ir saugo tavo sielą. Jos paviršiuje apstu gerų dvasių, pildančių jos norus. Gal jums, žmonėms, kartais atrodo, kad vien grobiate ir švaistote Žemės turtus, tačiau net nepagalvojate, kad Žemė panorėjusi užkirstų grobstymui kelią, ir tuomet jos galiai pasipriešinti nepakaktų net milijardo žmonių jėgos. Žemės lemtis ir paskirtis – visais būdais padėti tobulėti sieloms. Skleisdama tyrą meilę ir ištikimai vykdydama Kuriančiojo šaltinio planą, ji gyvuoja dėl visų. Vis dėlto patarčiau jos galią naudoti dėmesingai ir su dėkingumu, užuot rodžius nepagarbą ir jėga eikvojus jos turtus.

  Šiuo metu be atvangos triūsia daugybė po visą Žemę pasklidusių gamtos dvasių. Jos padeda atsiverti jūsų akims ir širdims, kad vėl išvystumėte gamtos grožį ir išmoktumėte jį saugoti. Žmonės šiuos pagalbininkus vadina elfais, nykštukais, fėjomis, gnomais… Tos spindinčios, protingos visur gamtoje sutinkamos būtybės turi daug vardų. Atverk savo jusles ir šiems Žemės gynėjams.

  Be to, esame ir mes, vienaragiai. Esame Žemėje, nes buvome pašaukti. Kadaise buvom prašomi, atėjus tinkamam laikui, į būtybes, kurios bus tam pasiruošusios, įsodinti intelekto elementų. Visus mus su Žemės širdimi jungia ištikima meilė. Esame sąjungininkai, nes turime vieną tikslą – skatinti jūsų, žmonių, ir daugelio kitų būtybių, dvasinį ir mentalinį tobulėjimą bei harmonizuoti jūsų širdžių energijas su sielomis. Nuo to laiko, kai pradėjome jus lydėti, pasikeitė daugybė žmonijos kartų. Mūsų buvimą visada jautė tie, kurių ketinimai tyri ir kurie tarnauja kitų žmonių gerovei.

  Mes rėmėme ir skatinome visus, kurie pasirinko meilę ir atjautą. Daug milijonų metų Žemėje viešpatauja dualumas. Šviesa ir tamsa turi vienodų galių. Tai – ne vertinimas, o tik paprastas faktas. Žmonėms pavyksta iš jų abiejų gauti energijos ir naudoti ją pagal savo supratimą. Pasekmės tau žinomos. Kiekvienas žmogus privalo rinktis, tačiau paramos sulaukia visi, net ir tie, kuriuos traukia Šešėlis. To reikalauja pusiausvyra, kurios Žemėje negalima pažeisti nė akimirkai. Tamsa laikosi savų įstatymų ir daug reikalauja iš jai atsidavusių sielų.

  Šiandien – dabar ir kiekvieną dieną – privalai spręsti, kurią kuriančiąją energiją norėtum pasirinkti. Šis paprastas, tačiau gilios prasmės sprendimas lems tavo gyvenimą ir Žemės vibracijas. Kalbame apie daug svarbesnius dalykus nei paprastus vertinimus „geras“, „blogas“. Kalbame apie tavo pasirengimą pasišvęsti spindulingai būties raidai ar paklusti tamsiai ego galiai. Dar kurį laiką Žemėje bus juntamas abiejų priešybių veikimas, tačiau greitai ši planeta pakils į naują dimensiją. Tai turės didžiulį poveikį ne tik kiekvienai sielai, bet ir dualumui.

  Mes, vienaragiai, padedame plėsti jūsų sąmonę, kad galėtumėte džiaugsmingai laukti perėjimo. Iš mūsų sulauksi visokeriopos paramos, kai, atverdama širdį ir jusles, būsi pasirengusi kelti savo spindulingas vibracijas. Pajusk savo sielą, savo potencialą ir džiaugsmingai priimk transformuojančią energiją. Ji jau čia, pasirengusi tave lydėti, kad lengvai pereitum pro vartus, kurie netrukus atsivers. Mes remsime tave savo išmintimi, dovanosime žinių, kurių reikės pakylant. Visas tavo ląsteles atversime Šviesai, kuri pakels ir Žemę.“

  Informaciją priėmė Sonja Ariel von Staden, 2011 m. sausio mėn.

   

  Svoris 0.43 kg
  Išmatavimai 19.1 × 14.4 × 1.7 cm
  Autoriai
  ADAM (1)
  Mooji (2)
  OSHO (4)
  Ramtha (1)
  Scroll to Top