Įkvėpimo leidykla visiems

GILUMINIŲ ĮSITIKINIMŲ IEŠKOJIMAS. Teta gydymas. E. knyga (PDF formatas)

6.60  su PVM

Knygą

Kiekis

APIE KNYGĄ/APRAŠYMAS
INFORMACIJA

Vianna Stibal, Teta gydymo metodo pradininkė, šį nuostabų gydymo metodą pristatė pasauliui savo knygose „Teta gydymas“, „Teta gydymas pažengusiesiems“, Teta gydymas. Ligos ir sutrikimai, kurios yra išverstos ir į lietuvių kalbą.

Teta gydymas® yra Vianos Staibl sukurtas revoliucinis gydymo metodas, kuris padeda pasiekti gilų emocinį ir fizinį išgijimą, pasitelkiant teta smegenų bangas ir keičiant ribojančius įsitikinimus.

Šią knygą būtina perskaityti kiekvienam, kuris mokosi Teta gydymo® metodo, nes čia sužinosite:

- Kokie yra penki esminiai įsitikinimų ieškojimo proceso žingsniai.
- Kaip rasti pamatinius įsitikinimus ir 10 skirtingų jų keitimo būdų.
- Kada įsitikinimą galima pašalinti ir kada jį galima panaudoti kaip trampliną pozityviems pokyčiams.
- Kokios klaidos dažniausiai daromos dirbant su įsitikinimais ir kaip jų išvengti.

Knygoje taip pat rasite daug pavyzdžių iš Vianos mokymo užsiėmimų ir greitai turėsite visus įrankius, kurie yra reikalingi, kad galėtumėte ieškoti ribojančių įsitikinimų ir gydyti save bei kitus.

***

Ištrauka iš knygos

PRATARMĖ

Teta gydymas® yra filosofinė koncepcija ir išbaigta gydymo sistema, kuri gali būti taikoma siekiant keisti ribojančius įsitikinimus, įgyti pozityvių ir juos sustiprinti. Teta gydymas padeda geriau suprasti save ir dvasiškai tobulėti visos žmonijos naudai.

Ši knyga yra išsamus giluminių įsitikinimų ieškojimo, arba kasimo, vadovas ir papildo anksčiau išleistas knygas „Teta gydymas. Įvadas į unikalų energinio gydymo metodą“, „Teta gydymas pažengusiesiems“, „Teta gydymas. Ligos ir sutrikimai nuo A iki Ž“ ir „Septyni būties planai“.

Savo pirmoje knygoje „Teta gydymas. Įvadas į unikalų energinio gydymo metodą“ detaliai aprašiau Teta gydymo procesus (informacijos nuskaitymą, gydymą, darbą su įsitikinimais ir jausmais, giluminių įsitikinimų kasimą ir darbą su genais), supažindinau su būties planais ir pateikiau papildomos informacijos, naudingos pradedantiesiems.

Antroje knygoje „Teta gydymas pažengusiesiems“ dar išsamiau aprašiau darbą su įsitikinimais ir jausmais, kasimą ir septynis būties planus, taip pat pateikiau įsitikinimus, kurie, mano manymu, būtini visiems, einantiems dvasinės evoliucijos keliu. „Teta gydymas pažengusiesiems“ pratęsia ir papildo pirmą knygą „Teta gydymas. Įvadas į unikalų energinio gydymo metodą“, o „Septyni būties planai“ apibrėžia Teta gydymo filosofiją.

Kad galėtumėte tinkamai pritaikyti šioje knygoje aprašytus giluminių įsitikinimų ieškojimo, arba kasimo, metodus, pirmiausia turite gerai suprasti procesus, aprašytus mano pirmoje knygoje. Trumpus šių procesų aprašymus pateikiau ir šios knygos 1–2 skyriuose, ir terminų žodynėlyje knygos gale – ši informacija jums bus naudinga, jei esate Teta gydymo naujokai.

Pirmose dviejose knygose yra išsamiai aprašyti visi šioje knygoje minimi metodai ir meditacijos, kurios atliekamos pasitelkiant teta smegenų bangas, mano įsitikinimu, paskatinančias fizinį, psichologinį ir dvasinį gijimą. Pasiekę dieviškąją, grynąją teta sąmonės būseną, per tikslingai nukreiptą maldą galime susijungti su Visko, kas yra, Kūrėju. Kūrėjas davė mums nepaprastų žinių, kurias netrukus perimsite ir jūs; šios žinios pakeitė mano ir daugelio kitų žmonių gyvenimą.

Tačiau, norint taikyti Teta gydymo metodus, aprašytus šioje ir kitose mano knygose, būtina išpildyti vieną sąlygą: reikia tvirtai tikėti energija, kuri teka per visą kūriniją. Šią energiją galite vadinti Visko, kas yra, Kūrėju, tiesiog Kūrėju arba Dievu. Naudoti Teta gydymo metodus gali bet kuris žmogus, besigilinantis į mums perduotas žinias, besipraktikuojantis ir tikintis Kūrėjo energija. Teta gydymas neturi nieko bendra su religijomis; jį taikyti gali visi, nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės, odos spalvos, religijos ar pažiūrų. Teta gydymas yra prieinamas visiems, kurie tiki Kūrėju, kad ir kokiu vardu jį vadintume: Dievas, Gyvybinė Jėga, Alachas, Deivė, Jėzus, Jahvė, Šventoji Dvasia, Šaltinis ar Visko, kas yra, Kūrėjas.

Dalinuosi su jumis šia informacija, bet neprisiimu jokios atsakomybės už galimus pokyčius, kai pradėsite ją taikyti. Suvokę, kad turite galią pakeisti savo ir kitų žmonių gyvenimą, atsakomybę turite prisiimti patys.

PASTABA SKAITYTOJAMS

Daug metų mokydama kitus Teta gydymo, pradėjau pastebėti, kad kai kurie mokiniai, ieškodami pamatinių įsitikinimų, pasuka klaidingu keliu.

Dalis jų daro klaidas, nes mokėsi iš pirmųjų Teta gydymo mokytojų, kurie taikė netinkamą kasimo procesą, o kita dalis šių procesų apskritai nesimokė. Kai kurie mokiniai darbo su įsitikinimais seansų metu įdiegdavo negatyvių įsitikinimų arba daug nereikalingų, o kiti tik ieškodavo negatyvių įsitikinimų, bet neįdiegdavo jokių naujų, pozityvių. Kai kurie Teta gydymo praktikuotojai su įsitikinimais dirbdavo teisingai, bet neefektyviai, todėl jų klientams prireikdavo daugiau gydymo seansų. Dalis mokinių netgi buvo neskaitę kasimo proceso paaiškinimų, pateiktų pirmose knygose.

Pamatinių, arba kertinių, įsitikinimų ieškojimo procesas (kasimas) yra viena svarbiausių Teta gydymo sudėtinių dalių, bet kiekvienais metais per mokymus pastebiu daug mokinių daromų klaidų. Norėdama padėti jiems išmokti efektyviau dirbti su įsitikinimais, sukūriau specialiai kasimui skirtą mokymo kursą ir visą informaciją sudėjau į šią knygą.

ĮŽANGA: TETA GYDYMO PSICHOLOGIJA

Apie įsitikinimus, emocijas ir emocines būsenas yra prirašyta labai daug; taip pat sukurta daugybė teorijų apie tai, kaip formuojasi įsitikinimai ir emocijos – dauguma šių teorijų kūrėjų analizuoja įsitikinimus ir jausmus įvairių disciplinų kontekste: psichologijos, fiziologijos, filosofijos, neurologijos, sociologijos, endokrinologijos, psichoterapijos. Jie ieško atsakymo į tokius klausimus: kaip galima apibrėžti įsitikinimą, jausmą ar emociją? Kur ir kaip šie dalykai egzistuoja smegenyse ir kas jie yra?

Dauguma šiuolaikinio mokslo koncepcijų apie emocijas ir įsitikinimus iš esmės yra tik teorinės spėlionės, kurių viena idėja remiasi kita. Kai kuriems psichologams jausmas yra subjektyvi patirtis, susiformuojanti kaip emocinės būsenos rezultatas. Žodinė ir fizinė reakcija gali parodyti mums emocinės būsenos rezultatą, tačiau mes negalime matyti, kaip jis formuojasi, nebent kompiuterio ekrane stebėtume smegenų bangas. Taip pat galime tik spėlioti, kad emocijos pasiunčiamos per kūno nervų ir kraujo apytakos sistemą elektriniais impulsais bei cheminėmis medžiagomis.

Kiti psichologai tikina, kad mūsų emocinė būsena yra biologinis atsakas į aplinkos ir socialinius veiksnius. Pagal jų teorijas yra šešios pagrindinės emocijos: pyktis, pasibjaurėjimas, baimė, laimė, liūdesys ir nustebimas. Šios pagrindinės emocijos susilieja tarpusavyje ir suformuoja sudėtingesnes emocijas. Pavyzdžiui, kai žmogus podraug jaučia ir pyktį, ir pasibjaurėjimą, šios emocijos susilieja ir suformuoja paniekos jausmą.

Tačiau šios teorijos nepaaiškina, kodėl mumyse susiformuoja konkretus įsitikinimas (arba kodėl jis mums atsiunčiamas). Ar įsitikinimas – emocinė būsena? Kurioje smegenų vietoje jis yra? Kaip jis susiformuoja? Kodėl vienas žmogus įgyja tam tikrų įsitikinimų, o kitas – ne?

Atrodo, kad galime būti tikri dėl vieno dalyko: įsitikinimai yra giliai smegenyse įsišakniję mentaliniai kūriniai, kurie kaip prisiminimai gali pasireikšti pozityviomis arba negatyviomis būsenomis. Todėl kitas klausimas, į kurį turime rasti atsakymą, yra: kaip atpažinti savo įsitikinimus ir kaip juos pakeisti, jeigu reikia? Kai kurie mokslininkai spėja, kad įsitikinimai smegenyse įsitvirtina panašiai kaip prisiminimai. Kaip galime pakeisti įsitvirtinusius įsitikinimus?

Oksfordo universiteto neuromokslininkė Ketlina Teilor (Kathleen Taylor) sako: „Jeigu pradėsite abejoti savo įsitikinimais... jie šiek tiek susilpnės. Jei podraug iš visų jėgų stengsitės įtvirtinti naujus įsitikinimus, naujieji taps stipresni už senus.“1

ĮSITIKINIMAI – VARTAI Į PASĄMONĘ

Darbas su įsitikinimais ir kasimo procesas yra svarbios Teta gydymo dalys, kurias, žvelgiant iš psichologinės perspektyvos, galima laikyti tiesioginiu keliu vartams į pasąmonę atverti ir paskatinti ten pokyčius. Stebėdama žmones per darbo su įsitikinimais seansus supratau, kad aplink pasąmonės vandenyną egzistuoja „apsauginis burbulas“ – bent jau kai kuriuose žmonėse. Šio apsauginio lauko paskirtis yra padėti pasąmonei apsaugoti mus nuo skausmo, jei bandytume pakeisti per gyvenimą susiformavusius įsitikinimus (arba programas).

Mūsų smegenys veikia kaip biologinis superkompiuteris, kuris nuolat vertina informaciją ir į ją reaguoja. Kaip reaguosime į tam tikrą patirtį, priklauso nuo to, kokia informacija pasieks pasąmonę, kaip ji bus priimta ir interpretuojama. Kai protas įsitikinimą priima kaip realybę, įsitikinimas virsta programa, kuri įrašoma į pasąmonės „standųjį diską“. Teta gydyme įsitikinimus vadiname programomis, nes pasąmonė kaip kompiuteris vykdo šias programas, ar jos būtų pozityvios, ar negatyvios.

Įsitikinimų programa gali būti mums naudinga arba kenksminga, nelygu, kokia ji yra ir kaip į ją reaguojame. Pavyzdžiui, paslėpta programa „man visada nesiseka“ gali pasireikšti destruktyviu elgesiu arba žmogus gali viską prarasti net po daug metų lydėjusios sėkmės. Kadangi programa veikia pasąmonėje, žmogus visą laiką sabotuoja save, pats to nesuvokdamas. Tokio tipo programos paprastai susiformuoja vaikystėje ir glūdi giliai pasąmonėje, laukdamos galimybės pasireikšti tikrovėje.

Gyvenimo patirtys daugelį žmonių paskatina manyti, kad pokyčiai ir augimas yra skausmingi dalykai, kurių verčiau vengti. Vaikystėje patirtos traumos – mokyklos pakeitimas, tėvų skyrybos, artimų žmonių netektys ar kiti dalykai – moko mus, kad pokyčiai gali būti skausmingi ir net pavojingi. Todėl aplink pasąmonę susiformuoja apsauginis laukas, sergstintis mus nuo skausmo. Vėliau gyvenime į pokyčius ir augimą (kaip tai suvokia vakariečiai) taip pat dažniausiai žiūrime kaip į skausmingas patirtis. Darbo praradimas, santykių nutraukimas, kūno senėjimas ir kiti įvykiai formuoja vis negatyvesnį mūsų požiūrį į pokyčius, todėl aplink pasąmonę susiformavęs apsauginis laukas išlieka. Pasąmonė žino, kokie monstrai slepiasi gilumoje, ir stengiasi apsaugoti mus nuo tiesioginio susidūrimo su jais, kuris būtų neišvengiamas, jei bandytume nusikratyti negatyvių įsitikinimų ir įgyvendinti pozityvius pokyčius. Kuo vyresni tampame, tuo sunkiau mums imtis pokyčių, kurie gali sukelti skausmą, – apsauginis sluoksnis vis storėja. Darbas su įsitikinimais yra būdas prasiskverbti pro apsauginį sluoksnį iki pasąmonės ir įgyvendinti pokyčius, nesukeliant skausmo.

Darbas su įsitikinimais suteikia galimybę pašalinti negatyvias programas ir pakeisti jas pozityviomis, mums naudingomis programomis. Kad galėtume tai padaryti, mums tik reikia suvokti, jog pokyčius gali sukurti pati galingiausia jėga visatoje – jėga, kurią vieni vadina Dievu, o kiti gali žiūrėti į ją iš grynai mokslinės pusės ir vadinti, pavyzdžiui, subatominių dalelių energija. Kad ir kaip būtų, šis suvokimas mums padeda sukurti realius pokyčius savo gyvenime.

 

Daugiau
SKU:
STI011
Kategorijos:
Puslapių skaičius:
176
Vertėjas:
Živilė Šileikaitė
Redaktorius:
Renata Buinickienė
Leidimo metai:
2023
Ilustracijos:
nėra
Viršelis:
ISBN:
9786094691546
Formatas:
Elektroninė PDF
Svoris:
kg
Išmatavimai:
21.5
x
15
x
1.5
cm

JUMS TAIP PAT GALI PATIKTI

užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Newsletter signup

Palaukite...

Thank you for sign up!

Kontaktai

Drobės g. 62 - 303 kab.
Kaunas, LT45181

(+370) 654 67767
info@mijalba.com
© 2024 - LEIDYKLA MIJALBA / TAISYKLĖS IR SĄLYGOS / PRIVATUMO POLITIKA
cross-circle
Prekė įtraukta į krepšelį0
Prekių krepšelyje nėra
Tęsti apsipirkimą
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram