Įkvėpimo leidykla visiems

TETA GYDYMAS PAŽENGUSIESIEMS E. knyga (PDF formatas)

6.75  su PVM

Knygą

Kiekis

APIE KNYGĄ/APRAŠYMAS
INFORMACIJA

Įvaldykite Visko, kas yra, galią

Viana Stibal, Teta gydymo metodo pradininkė, šį nuostabų gydymo metodą pristatė pasauliui savo pirmojoje knygoje „Teta gydymas“. Iš esmės Teta gydymas yra žmonių mokymas, kaip išgydyti save, pasitelkus darbą su įsitikinimais. Taip pat tai yra mokymas, kaip pakeisti savo įsitikinimus, kad ryšys su Kūrėju būtų kuo grynesnis ir artimesnis. Paprasti sprendimai ir darbas su įsitikinimais gali visiems laikams pakeisti jūsų gyvenimą.

Pirmosios knygos tęsinyje „Teta gydymas pažengusiesiems“ Viana, remdamasi tūkstančiais sėkmingų gydymo seansų, dar nuodugniau paaiškina pagrindinius šio gydymo procesus ir pateikia detalią informaciją apie septynis būties planus, kurie leidžia mums susijungti su Visko, kas yra, energija.

Energinis gydymas pažengusiesiems padės jums pasikeisti visuose lygmenyse – fiziniame, mentaliniame, emociniame ir dvasiniame!

***

Ištrauka iš knygos

ĮŽANGA

Sveiki, aš esu Viana.

Vieną tamsią 2003 metų naktį, kai danguje nešvietė net mėnulis, važiavau iš darbo į savo namus toli už miesto. Staiga suvokiau, kad nuo mano kelionės į Teta gydymą pradžios praėjo devyneri metai ir kad šiuo keliu nuėjau išties toli. Per tuos devynerius metus priėmiau tūkstančius žmonių, vedžiau daugybę seminarų ir parašiau kelias knygas apie Teta gydymo metodą. Per šiuos metus taip pat suvokiau vieną svarbią tiesą: turiu dar daug mokytis.

Važiuodama ilgu, tuščiu keliu palei Gyvatės upę išgirdau Kūrėjo balsą, sakantį man, kad baigiau devynerius metus trukusį mokinio etapą ir dabar įžengiu į mokytojo etapą, kuris truks trejus metus. Turėsiu parengti pažengusius Teta gydymo praktikuotojus DNR3 kursui. Mane tai truputį išgąsdino, nes kaskart, kai ateidavo nauja informacija apie Teta gydymą, mano gyvenime imdavo vykti dideli pokyčiai. Visgi man pavyko nusiraminti ir aš paklausiau: „Gerai, Dieve, kas yra DNR3?“

Man buvo paaiškinta, kad DNR3 apima žinias, kaip paveikti ir pakeisti organines bei neorganines medžiagas ir kaip dirbti su mitochondrijomis, siekiant išgydyti akimirksniu. Šis atsakymas manęs nenustebino, nes jau ne kartą buvau patyrusi išgijimą akimirksniu ir minčių manifestacijas, kaip ir kiti man artimi žmonės.

Taip pat išgirdau, kad naujas idėjas bus daug lengviau įgyvendinti, jeigu šią informaciją gerai supras 100 žmonių, nes šiuo būdu žinios pasklis į kolektyvinę žmonijos sąmonę. Kai 100 žmonių gerai supras ir įsisavins naują informaciją ir kai 1000 žmonių tikės, žinos ir gyvens pagal ją, ji pasklis kolektyvinėje sąmonėje ir pažadins mumyse slypinčius gebėjimus.

Išgirdau: „Pirmiausia patikėsite naujomis idėjomis, tada jas įsisąmoninsite ir galiausiai pradėsite pagal jas gyventi. Nauja informacija sužadins neuronų tinklus, kurie dar niekada nebuvo aktyvūs.“

Išgirdusi tai, nesusilaikiau ir išreiškiau troškimą, kad mano kasdienio gyvenimo iššūkiai būtų panašesni į su darbu susijusius iššūkius. Patogiausiai ir geriausiai jausdavausi tada, kai pasinėrusi į palaimingą teta būseną nuskaitydavau informaciją, gydydavau, žvelgdavau į žmogaus kūną, apžiūrinėdavau jo ląsteles ir kaulus. O kai tekdavo susitelkti į kūno išorėje esančius dalykus ir spręsti kasdienes problemas, jausdavausi keistai, lyg būčiau ne savo vietoje.

Į šį mano troškimą Kūrėjas atsakė taip:

„Viana, būtum pasinėrusi į tetą ar į bet kokią kitą būseną, būtum kūne ar jo išorėje, nėra jokio skirtumo. Ar žmogui reikia galvoti apie tai, kas vyksta jo kūne? Kiekvieną sekundę iš smegenų kūną pasiekia galybė elektros impulsų, kurie liepia jam kvėpuoti, augti, jausti alkį, virškinti ir vykdyti kitas funkcijas, kurių žmogus nekontroliuoja sąmoningai. Panašiu būdu smegenys ir siela yra susiję su milžiniška Žemės nervų sistema, o Žemė yra susijusi su visatos nervų sistema, mūsų begaliniu „išoriniu“ kūnu. Šis išorinis ryšys su visata yra toks pat kaip mūsų vidinis ryšys su kūnu ta prasme, kad galime sukelti pokyčius visatoje už mūsų erdvės ribų lygiai taip pat, kaip galime sukelti vidinius pokyčius. Šiandien tai nevyksta, nes ištisus šimtmečius vaikams buvo skiepijamas įsitikinimas, kad jie turi apribojimų. Mes priėmėme šiuos įsitikinimus į savo DNR dvasiniame, mentaliniame, emociniame ir fiziniame lygmenyse.“

Tą akimirką aš pradėjau giliau suprasti Kūrėjo planą: kodėl jis davė mums informaciją apie Teta gydymą ir kaip ją reikia skleisti bei įgyvendinti.

Kai gavau žinias apie darbą su įsitikinimais ir jausmais, man taip pat buvo paaiškinta, kad kiekvienas žmogus gali panaikinti savo apribojimus ir užmegzti glaudų ryšį su Dieviškąja Savastimi, kuri slypi kiekviename mūsų. Supratau, kad mes, žmonės, ištisus šimtmečius kūrėme šiuos apribojimus, arba „programas“, fiziniame, emociniame, mentaliniame ir dvasiniame lygmenyse. Jei neturėsime veiksmingų priemonių apribojimams paleisti, užtruksime šimtmečius, kol jų atsikratysime. Praeityje mes vystėmės labai lėtai: žingsnis po žingsnio, karta po kartos, gyvenimas po gyvenimo. Per kiekvieną gyvenimą pažengdavome į priekį tik truputį, kad galėtume gerai suprasti viską, ko tame gyvenime išmokome. Tačiau dabar dvasinė evoliucija leido mums išvystyti gebėjimą pažvelgti už mūsų realybės ribų ir atsiverti kitiems kūrinijos aspektams. Mums buvo duotas būdas šiame gyvenime pašalinti įsitikinimų sistemas, kurios mums jau nėra naudingos.

Dabar žinau, kad visi turime galimybę pasiekti naują išsivystymo pakopą, kurioje gausime raktą nuo „karmos“ vartų, iki šiol užkirsdavusių mums kelią į priekį. Genetika, ligos, vaikystės programos, energinis poveikis, iš kolektyvinės sąmonės kylančios problemos trukdė mums atskleisti visą potencialą ir tapti bendrakūrėjais, dirbančiais kartu su Visko, kas yra, Kūrėju. Dabar mes jau galime išvengti mūsų protėvių pasirinkimų pasekmių ir netgi išsivaduoti iš dabartinio gyvenimo įtakų. Atėjo metas mums, Dievo kibirkštims, naudoti savo galią.

Šioje knygoje pateikta medžiaga padės jums pasirengti DNR3 kursui, aukštesniam Teta gydymo lygmeniui, kurio mokau nuo 2003 metų. Pereinant į Teta gydymo aukštesnį lygmenį, pirmiausia būtina įsisąmoninti vieną auksinę taisyklę: dirbdami šį darbą turite būti itin atsargūs. Išlavinus savo intuityvius gebėjimus, būtina atidžiai stebėti, kokias minties formas projektuojate, pasinėrę į teta būseną. Labai svarbu, pasitelkus darbą su įsitikinimais ir jausmais, pašalinti bei pakeisti negatyvias programas ir atsisiųsti iš Kūrėjo jausmus, kurie padės pasiekti minčių grynumą.

Jūsų sąmonė yra nuostabi ir galinga. Ji valdo visą kūną elektros impulsais. Pasitelkus juos, Teta metodas padės išmokti paveikti dalykus, esančius kūno išorėje. Tačiau taip pat turėsite išmokti taikyti šiuos naujus sugebėjimus be baimės ir įžvelgti skirtumą tarp savo emocijų ir tiesos.

Dauguma mano mokinių ir Teta gydymo instruktorių yra nuostabūs žmonės. Tačiau retkarčiais tenka susidurti ir su tokiais, kuriems trūksta pusiausvyros arba kurie yra pernelyg egoistiški. Tai yra viena iš priežasčių, kodėl pateikiama ši aukštesnio lygio informacija – ji padės atskirti žmones, kurie gali užsiimti Teta gydymu, nuo tokių, kuriems to daryti nereikėtų.

Visada prisiminkite, kad laisva valia yra nuostabi dovana, tačiau ji niekada negali kirstis su kito žmogaus laisve veikti.

2002 metais regėjau sapną, susijusį su šia tema. Sapnavau, kad man buvo skirta užduotis apsaugoti kūdikį. O kūdikį supo kažin kokia paslaptis. Iš pradžių maniau, kad kažkas bando jį nužudyti, nes kiekvienas, kuris prie jo prisiartindavo, žūdavo. Kaskart, kai įžengdavau į kūdikio kambarį, matydavau, kaip kokiam nors žmogui nutikdavo baisūs dalykai, ir galiausiai supratau, kad to priežastis – kūdikis. Jis turėjo didžiulę nekontroliuojamą psichinę galią, todėl kiekvienas, kuris jį nuliūdindavo ar supykdydavo, būdavo sudraskomas į skutelius. Šis kūdikis simbolizavo mūsų nevaldomas psichines galias, jų ignoravimą ir piktnaudžiavimą jomis. Kūdikis buvo labai intuityvus, tačiau kartu su savo galiomis jis, deja, negavo išminties ir dar nespėjo pats jos įgyti.

Šios istorijos moralas: jeigu žmogus turi galią, bet stokoja išminties, iškyla pavojus, kad jis ims piktnaudžiauti savo galia arba nemokės panaudoti jos tinkamai. Daugelis žmonių turi įsitikinimų programų, kurios skatina netinkamai pritaikyti savo gebėjimus, įgytus, mokantis Teta metodo. Tokių programų glūdi įvairiuose lygmenyse. Pavyzdžiui, kai kurių žmonių negatyvios programos glūdi pasąmonėje. Kitiems Teta gydymo praktikuotojams lavinti gebėjimus trukdo pernelyg stiprus ir negatyvus ego. Siekiant tapti intuityviu žmogumi ir užsiimti energiniu gydymu, svarbiausia yra sugebėti išlaikyti pusiausvyrą. Kai nėra pusiausvyros, informacijos nuskaitymas ir gydymas gali neturėti jokio poveikio.

Nuskaitant informaciją, gydant ir mokant kitus Teta gydymo, taip pat būtina spinduliuoti besąlyginę meilę. Jeigu nejaučiate bendražmogiškos meilės tiems, kuriuos gydote, jie tai pajus. Kai įsigilinę į save pastebite, kad kai kurie žmonės jums nepatinka, dirbkite su savo įsitikinimais, kol galėsite priimti bei mylėti žmogų tokį, koks yra, netgi matydami visą tiesą apie jį. Kartais kituose pamatome savybių, kurios mus erzina, tačiau tik nugalėję šias savybes savyje, ištrūksime iš uždaro rungtyniavimo su kitais rato. Paleidę savo kertinius negatyvius įsitikinimus ir priėmę iš Kūrėjo esminius jausmus, išsilaisvinsite.

Daugiau
SKU:
STI008
Kategorijos:
Puslapių skaičius:
348
Vertėjas:
Redaktorius:
Leidimo metai:
2016
Ilustracijos:
nėra
Viršelis:
minkštas
ISBN:
9786094691270
Formatas:
Elektroninė PDF
Svoris:
kg
Išmatavimai:
21.5
x
15
x
2.5
cm

JUMS TAIP PAT GALI PATIKTI

užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Newsletter signup

Palaukite...

Thank you for sign up!

Kontaktai

Drobės g. 62 - 303 kab.
Kaunas, LT45181

(+370) 654 67767
info@mijalba.com
© 2024 - LEIDYKLA MIJALBA / TAISYKLĖS IR SĄLYGOS / PRIVATUMO POLITIKA
cross-circle
Prekė įtraukta į krepšelį0
Prekių krepšelyje nėra
Tęsti apsipirkimą
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram