Įkvėpimo leidykla visiems

AUKSO DĖSNIAI

0.50  su PVM

Knygą

Kiekis

Turime

APIE KNYGĄ/APRAŠYMAS
INFORMACIJA

Žmonijos istorija Dievo akimis

Didžiosios Dvasios Vedlės gyveno Žemėje per visą žmonijos istoriją. Jos pasirodydavo Rytuose ir Vakaruose svarbiausiais žmonijos istorijos tarpsniais, kad paskatintų mūsų dvasinį vystymąsi. Tarp jų buvo Buda Šakjamunis, Jėzus Kristus, Konfucijus, Sokratas, Krišna, Mahometas.

„Aukso Dėsniai“ tyrinėja gilią žmonijos istoriją ir atskleidžia, kaip laikui bėgant Žemėje skleidėsi Dievo planas.

Kai suprasime tikrąją istorijos kryptį, vedančią per praeitį, dabartį ir ateitį, suvoksime savo dvasinės misijos reikšmę dabartiniame amžiuje.

„Aukso Dėsniai“ yra antroji Mokytojo Ryuho Okawos pamatinės trilogijos knyga. Kitos dvi trilogijos knygos yra „Saulės Dėsniai“ ir „Amžinybės Dėsniai“.

Apie autorių

RYUHO OKAWA gimė 1956 metais Tokušimoje, Japonijoje. Baigęs Tokijo universiteto Teisės fakultetą, jis pradėjo dirbti tarptautinėje prekybos kompanijoje bei studijuoti tarptautinius finansus Niujorko universitete.

1981 metais Ryuho Okawa pradėjo gauti dvasinius pranešimus iš Danguje gyvenančių didžių istorinių būtybių ir tais pačiais metais nubudo savo tikrajam pašaukimui – tapti dvasiniu lyderiu ir vesti į laimę viso pasaulio žmones.

1986 metais jis nutraukė daug žadančią karjerą verslo pasaulyje, įkūrė Happy Science ir tapo gerai žinomu įtakingu dvasiniu vadovu.

Ryuho Okawa išleido daugiau nei 2000 įvairių knygų ir jau dvidešimt penkerius metus iš eilės yra perkamiausias autorius Japonijoje.

Žmonijos istorija nėra atsitiktinių įvykių rezultatas. Kiekviename jos periode buvo pranašų, kurie nešė aukštųjų dangiškų sferų žinią. Nesvarbu, ar tuo metu tos žinios buvo suprastos – svarbu yra tai, kad jos nepaliauja daryti įtaką pasauliui jau daug šimtų ar tūkstančių metų. Kitaip tariant, žmonijos civilizacijų ir kultūrų istorija yra grįsta nedidelio būrio pranašų veikla. Faktas toks, kad kas keli šimtai ar tūkstančiai metų Dievas į Žemę atsiunčia pranašą, ir tai yra Jo didelės meilės mums ženklas.

~ Ryuho Okawa

***

Ištrauka iš knygos

  1. Stebuklas, kaip kiekvieną dieną padaryti auksinę

 Vieniems žmonės atrodo, kad šiame pasaulyje jiems skirtas laikas yra labai ilgas, o kitiems jis per trumpas. Kad ir koks būtų gyvenimas, jį atitinkamai galima suskirstyti į rytą, vidudienį ir vakarą. Šios sekos pakeisti negalite, kaip ir negalite priversti Saulės judėti atgal. Jūs visada esate dabartyje. Praeitis dabar tik teikia medžiagos apmąstymams, o ateitis dar nežinoma. Visi gyvena tik dabartyje.

Gyvenimas yra tokių dabarties akimirkų seka ir jeigu norime būti laimingi, turime stengtis kiekvieną dieną padaryti prasmingą. Jei norite gyventi auksinį gyvenimą, turite kiekvieną gyvenimo dieną paversti auksu. Jeigu jums tai pavyks, visas jūsų gyvenimas ims skleisti auksinę šviesą.

Pavyks jums ar nepavyks padaryti savo gyvenimą auksinį, priklausys nuo to, kaip išnaudosite kiekvieną paros valandą. Jūsų sėkmę ar nesėkmę lems jums suteikto laiko panaudojimo efektyvumas. Nesvarbu, esate turtingi ar nepasiturintys, galingi ar visai paprasti – laiko akivaizdoje visi esate lygūs. Visų diena susideda tik iš dvidešimt keturių valandų.

Pinigų mes galime pasiskolinti, o laiko – neįmanoma. Pinigų galime sukaupti, o laiko - ne, laikas neduoda palūkanų, ir dvidešimt keturių valandų dienos mes nepakeisime. Laiko, kurio neišnaudojome vakar, į šią dieną neperkelsime, taip pat neįmanoma pasiskolinti laiko iš rytojaus ir išnaudoti jį šiandien.

Štai aš pradėjau rašyti šią knygą, bet vakarykštės dienos laiku naudotis negaliu, taip pat negaliu paimti laiko iš rytojaus. Vienintelis laikas, kurį turiu, yra dvidešimt keturios šiandienos valandos. Todėl kiekvienai raidei parašyti skyriau tam tikrą dabarties laiką. Ar šios visos raidės taps auksinės ir ar jos ras kelią į mano skaitytojų širdis, priklausys tik nuo to, kaip išnaudosiu kiekvieną kiekvienos dienos dvidešimt keturių valandų sekundę. Niekas neina per gyvenimą laikydamas rankose chronometrą, niekas neskaičiuoja prabėgančių sekundžių, tačiau kiekvienam žmogui skirtas laikas be paliovos trumpėja, jo tampa vis mažiau kaip smėlio smiltelių viršutinėje smėlio laikrodžio dalyje – ar žmogus tai suvokia, ar ne.

Vaikas, šiame pasaulyje gimęs nuogas, gali susikurti unikalų gyvenimą ir tai priklausys nuo to, kaip jis nuspręs naudoti savo laiką. Galima sakyti, kad stebuklas, kuris padaro mūsų gyvenimus auksinius, taip pat moko mus, kaip laiką paversti prasmingu gyvenimu.

3. Minčių juostos paslaptis

 Norėčiau jums paaiškinti, kas tai yra minčių juosta. Skleisdamas savo mokymą Buda Šakjamunis išsamiai kalbėjo apie karmos dėsnį. Jėzus šį dėsnį minėjo taip pat, jis sakė: „Ką žmogus pasės, tą jis ir pjaus.“ Kalbant paprasčiau, karmos dėsnis paaiškina, kaip veiksmas sukelia atoveiksmį.

Dabar paaiškinsiu, koks yra šio mokymo santykis su minčių juosta. Žmonės žino apie priežasties ir pasekmės dėsnį nuo seniausių laikų: sakoma, kad už gerus darbus bus atlyginta, o už blogus darbus Dievas baus. Kai kas mano, kad žmonės šitaip buvo mokomi dėl etinių priežasčių, esą toks mokymas leidžia sukurti visuomenę, kurioje patogu gyventi. Tačiau tai nėra tikroji priežastis. Žmogaus protas nėra tik paprasčiausia moralės egzistencija. Protas buvo sukurtas pagal Dievo Šviesos fiziką, kuri valdo kosminius dėsnius. Tai reiškia, kad visatos egzistencija priklauso nuo Dievo (Budos) valios. Kitaip sakant, dėsniai, valdantys šį pasaulį ir aukščiau esančias sferas, atspindi įvairias Dievo Šviesos savybes. Šią idėją palaiko didžioji dauguma Tikrojo pasaulio fizikų.

Dievo Šviesos fizika yra paremta trimis aiškiomis tezėmis. Pirmoji jų teigia, kad Dievo Šviesa sustiprėja, kai susiliečia su kokiu nors panašiu dalyku, o su viskuo, kas jai prieštarauja, kontakto vengia. Būtent tai turėjo galvoje Jėzus, kai ištarė šiuos žodžius: „Kiekvienam, kas turi, bus duota, ir jis turės su pertekliumi, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką jis turi.“ (Mt 25, 29) Tai reiškia, kad tie, kurie yra artimi Dievo Šviesai, bus palaiminti ir gaus dar daugiau Šviesos, o tie, kurie ją atstumia, jos turės vis mažiau. Tokia yra tiesa. Juk buvo pasakyta: „Jeigu nuo savo proto nuvalysi debesis, protas prisipildys Dievo Šviesos, o jeigu debesys liks, jie neleis ten patekti Šviesai ir taps kančios priežastimi.“ Šakjamunis Buda mokė, kad visų kančių šaknys yra prisirišimas prie fizinių troškimų, tad kol prisirišimai nebus pašalinti, Dievo (Budos) Šviesa neapšvies ir tikra laimė pasiekta nebus.

Dešimt Dievo įsakymų, kuriuos nuo kalno žmonėms perdavė Mozė, taip pat iliustruoja, kad atmetę blogį ir pasirinkę gėrį mes prisiartiname prie Dievo Šviesos. Konfucijus skelbė, kad kelią į didybę ir laimę randa tie, kurie tarnauja Dangui. Taigi matome, kad visi didieji istorijos žmonės buvo supratę ir patys skelbė pirmąją Dievo Šviesos fizikos tezę apie priartėjimą prie Šviesos ir jos atmetimą.

Antroji tezė teigia, kad kūrimo ir naikinimo procesai vyksta Dievo Šviesai susitelkiant ir sklaidantis. Pavyzdžiui, jeigu Dievo Šviesa valios jėga yra sutelkiama tam tikram tikslui, iš jos gali atsirasti dvasinė būtybė. Jeigu šios vibracijos koncentruojamos toliau, gali atsirasti materialus objektas. Arba atvirkščiai: jeigu sąmonės tikslinga valia silpnėja, materialus objektas gali netekti savo formos. Dievo Šviesai pradėjus sklaidytis, norėdama egzistuoti toliau dvasinė būtybė turės pakeisti savo formą. Taigi žmogaus dvasios ir kūno sukūrimo procesą galime suprasti kaip Šviesos telkimą ir išsisklaidymą.

Trečioji tezė tvirtina, kad Dievo Šviesa yra tam tikro dažnio bangos – aukštesnieji dažniai derinasi su kitais aukštesniaisiais dažniais, o žemesnieji dažniai derinasi su kitais žemesniaisiais dažniais. Dievo Šviesoje yra minčių bangos, persmelktos valia bendrauti ir sklindančios per Didįjį kosmosą, taip pat – ir per multidimensinę erdvę. Tačiau šios minčių bangos gali užmegzti ryšį tik su to paties dažnio bangomis. Dėl šios priežasties Žemėje gyvenantys žmonės negali bendrauti su aukštesniųjų sferų dvasiomis, nebent tų žmonių sąmonė yra tokio pat lygio kaip ir aukštesniųjų dvasių. Su žemesniųjų sferų dvasiomis žmonės ryšį užmezga lengviau, nes jų sąmonės susiderina tarpusavyje.

Jeigu kokia nors religinė grupė tvirtina, kad dešimtys jų atstovų gali bendrauti su aštuntosios dimensijos Tathagatų sfera ir kad šimtai narių yra užmezgę ryšį su septintosios dimensijos Bodhisatvų sfera – tai netiesa. Su Tathagatų sfera gali bendrauti tik tie Žemėje gyvenantys žmonės, kurių sąmonė prilygsta aštuntosios dimensijos gyventojų sąmonei.

Dabar, kai paaiškinau jums tris Dievo Šviesos fizikos tezes, turite suprasti, kad tikroji žmogaus forma yra šviesos kūnas ir kad mes visi turime savyje Dievo Šviesos savybę.

Pirmoji tezė sako, kad jeigu per meilę, gerumą, grožį ir tiesą jūsų protas išsaugo artumą su Dievo Šviesa, tai jūsų gyvenimas bus laimingas. Bet jeigu savo prote puoselėjate neapykantą, pyktį, pavydą, įtarumą, nuoskaudas ir savanaudiškumą, šie jausmai atstums Dievo Šviesą ir nuves jūsų gyvenimą į kančią.

Antroji tezė tvirtina, kad pozityvios mintys leis jums išsaugoti kūną fiziškai ir dvasiškai sveiką. Ir atvirkščiai, jeigu mąstysite negatyviai, jūsų proto sukurtos kenksmingos mintys galų gale pasireikš kaip kūno liga. Ypač vėžys yra nesveikų minčių rezultatas. Todėl jei įsileisite į savo protą Dievo Šviesą ir imsite puoselėti pozityvias mintis, vėžys tikrai išnyks.

Trečioji tezė sako, kad jeigu mes stengsimės pakeisti savo protą, idant jis derėtų su aukštesniosiomis dvasiomis, tai atneš mums laimę, bet jeigu mes susiderinsime su žemesniosiomis dvasiomis, tapsime vis labiau nepatenkinti.

Žmogaus protas buvo sukurtas tikslingai sutelkus Dievo Šviesą. Viena jo dalis, kuri vadinama „minčių juosta“, atlieka įrašymo juostos funkciją ir yra apgaubta magnetinės Dievo Šviesos energijos. Juostoje įrašyta viskas, ką žmogus per visus gyvenimus yra pagalvojęs ir padaręs iki pat šios dienos. Įrašai tų minčių ir poelgių, kurie artimi Dievo (Budos) Šviesai, yra tarsi auksiniai, o su Šviesa nederantys poelgiai ir mintys yra pilki. Todėl vien pažvelgus į žmogaus minčių juostą ir pamačius, ar ji spindi, ar yra pilka, galima pasakyti, koks tas žmogus yra.

Karmos dėsnis reiškia, kad jūsų gyvenimo kryptį lemia minčių juostos spalva. Tie, kurių minčių juostoje yra daug aukso spalvos, gyvens auksinį gyvenimą, kitaip sakant, Šviesos bodhisatvų[1] gyvenimą. Kita vertus, jeigu žmonių minčių juostoje daug pilkos spalvos, jie gyvens pilką gyvenimą, o tai reiškia, kad jų laukia sunkūs Pragaro išbandymai.

Tačiau minčių juosta turi vieną didelę paslaptį: net ir pilki joje esantys įrašai gali virsti auksiniais, jeigu nuoširdžiai atgailausite dėl savo minčių ir poelgių. Tiesa tokia, kad jeigu pakoreguosite savo gyvenimą, jis ims skleisti auksinę šviesą.

* Žodis „bodhisatva“ yra sanskritiškos kilmės ir reiškia Šviesos angelą, kuris gyvena septintojoje Tikrojo pasaulio dimensijoje. Bodhisatva, ar tai būtų vyras, ar moteris, skiria savo gyvenimą žmonėms, gelbsti juos ir padeda jiems nušvisti. Japoniškai bodhisatva vadinamas žodžiu bosatsu. Daugiau apie tai skaitykite knygoje „Amžinybės dėsniai“ (4 sk. „Septintosios dimensijos pasaulis“).

Daugiau
SKU:
OKA004
Puslapių skaičius:
184
Vertėjas:
Happy Science
Redaktorius:
Leidimo metai:
2016
Ilustracijos:
nėra
Viršelis:
minkštas
ISBN:
9786094690181
Formatas:
Popierinė
Svoris:
0.27
kg
Išmatavimai:
21.3
x
15.2
x
1.6
cm

JUMS TAIP PAT GALI PATIKTI

užsiprenumeruokite naujienlaiškį

Newsletter signup

Palaukite...

Thank you for sign up!

Kontaktai

Drobės g. 62
Kaunas, LT45181

(+370) 654 67767
info@mijalba.com
© 2024 - LEIDYKLA MIJALBA / TAISYKLĖS IR SĄLYGOS / PRIVATUMO POLITIKA
cross-circle
Prekė įtraukta į krepšelį0
Prekių krepšelyje nėra
Tęsti apsipirkimą
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram